HUMMERFISKE: En advokat og en dommer kritiserer informasjonen om hummerfiske, eller mangel på denne, på Fiskeridirektoratets hjemmeside

Verken dommer eller advokat fant svaret

Reglene i hummerfisket har blitt stadig flere og for mange mer kompliserte. Det er lett å forholde seg datoer for fredning. Det samme gjelder stort sett størrelse på rømningsåpninger og krav om luke med råtnetråd. Men selv en dommer og en advokat måtte gi tapt i forsøket på å finne ut om lov eller ikke lov til å fiske hummer.

Publisert Sist oppdatert

Det blir stadig flere fredningsområder. Kystmagasinet har tidligere hatt en kommentar om mangler ved Fiskeridirektoratets karttjeneste, Yggdrasil. Der ble det nevnt at Raet Nasjonalpark ettersøkte informasjon om parkens fredningsområde i direktoratets kartverktøy. Direktoratets svar var ikke selvkritikk og beskjed om at dette umiddelbart ville bli ordnet. Men beskjed om at uansett om området sto på kartet eller ikke, så var det fiskerens plikt å være oppdatert.

Lov eller ikke lov?

I oktober ville Stig Bech finne ut om det var lov å fiske hummer med godkjente teiner i indre Oslofjord, - det ville si ved Filipstad. Ifølge Bech som er advokat i advokatfirmaet Wiersholm, står det en del steder at Oslo kommune har søkt om fredning, men informasjonen Fiskeridirektoratet har på nett er ganske uklar, og det fremgår ikke om søknaden er innvilget, skrev han i epost til Fiskeridirektoratet.

Dommer og advokat fant ikke svaret

Tre dager senere skriver Bech en oppfordring i en ny epost.Ta gjerne å se på nettsiden. Dere bør gjøre det litt enklere ved å vise hvilke soner som er for fritidsfiske. Det er ikke heldig å blandet med profesjonelt fiske. Han oppfordrer til at det lages kart med markeringer som viser sonene, og forklaringer på sonenes markeringer. – Vi var to stykker som så på det, - en dommer og en advokat, - og vi fant ikke svaret selv etter flere timers sjekk, skriver Bech.

Erfaren advokat i stort advokatfirma

HUMMERFISKE: Avokat Stig Bech og en dommer lette i flere timer uten å finne svar.

Det kan legges til at Stig Bech selv om han er advokat i det store velrenommerte advokatfirmaet Wiersholm, ikke jobber med fiskeri som spesialområde, men eiendom. Hadde han vært fiskeriadvokat hadde han kanskje, sammen med dommeren, funnet svar på hva som var gjeldende regler for fiske etter hummer ved Filipstad.

Bech har mottatt svar fra direktoratet. Kystmagasinet har når dette skrives ikke mottatt kopi av dette. Men det endrer neppe ved det faktum at noe må være uklart når en dommer og advokat ikke finner svaret etter flere timers leiting.