ENDRINGER i rekefisket i sør.

Endringer i rekefisket i sør

Fiskeridirektoratet har fastsatt endring i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2023-2024.

Fartøy med adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak: 

    • 1. juli – 31. oktober: maksimalkvote på 12 tonn
    • 1. november – 29. februar: maksimalkvote på 22 tonn
    • 1. mars – 30. juni: maksimalkvote på 15 tonn

Overfiske med 15 prosent

Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på tre tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

Fartøyet kan overfiske maksimalkvoten i første og andre periode med inntil 15 prosent. Overfisket kvantum vil bli belastet påfølgende periode.

Forbud å fiske og lande reker

Det er et generelt forbud for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder fra 1.juli 2023 til 30. juni 2024:

1. I Nordsjøen; det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚N, avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr.

2. I Skagerrak; det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.

Totalkvoter

Det fastsettes totalkvoter for norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande på 1548 tonn reker i Nordsjøen og 1982 tonn reker i Skagerrak.

Den samlede kvoten på 3530 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres slik: 

  • 1. juli – 31. oktober: periodekvote på 1235 tonn
  • 1. november – 29. februar: periodekvote på 1060 tonn
  • 1. mars – 30. juni: periodekvote på 1235 tonn

Forbud på helligdager

Det er også forbud for norske fartøy å tråle etter reker sør for 62˚N fra lørdag klokken 24 til søndag klokken 24, samt på alle andre helligdager med unntak av 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Fiskeridirektoratet kan dessuten stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.