TILLEGG: – Økningen er gyldig fra i dag, 14. mars, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

SISTE: Øker maksimalkvotetillegget fra i dag

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å etterkomme anmodningen fra Norges Fiskarlag, som ble sendt direktoratet i forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

– Fiskeridirektoratet øker maksimalkvotetillegget på torsk nord for 62 grader med 4 tonn for alle fartøy i åpen gruppe. Det melder direktoratet.

– Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å etterkomme anmodningen fra Norges Fiskarlag, som ble sendt direktoratet i forrige uke. Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag vedtok da en anmodning om å gi åpen gruppe dette maksimalkvotetillegget på fire tonn grunnet lav fisketakt og behov for tidligere refordeling enn tidligere år, opplyser Norges Fiskarlag.

Maksimalkvotetillegget blir virksomt fra i dag, 14. mars.