ØKER:Fiskeridirektøren øker maksimalkvoten for fartøy som fisker med not. Bilde kun for illustrasjon.

Øker maksimalkvoten for makrellstørje

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer i maksimalkvoten for fartøy som fisker med not i etter makrellstørje:

Publisert Sist oppdatert

Maksimalkvoten for fartøy som fisker med not økes til 70 tonn.

Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at de følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle ytterligere justeringer i maksimalkvoten fortløpende.

– Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrellstørje for fartøy som fisker med not på kort varsel dersom kvoten er beregnet oppfisket.

Endringene har virkning fra og med går, den 26. september 2023.