Fornøyde fiskere ombord på 'Ingrid Marie'. Fra venstre Aleks Johansen (mannskap), Oliwer Mazur, Mathias Sundkvist og Tobias Jensen (alle ungdomsfiskere).
Fornøyde fiskere ombord på "Ingrid Marie". Fra venstre Aleks Johansen (mannskap), Oliwer Mazur, Mathias Sundkvist og Tobias Jensen (alle ungdomsfiskere).

Ungdommer med gjeld på grunn av mangelfull informasjon

I fjor organiserte Vardø kommune ungdomsfiske etter kongekrabbe. Tre av ungdommene fisket om bord på sjarken «Ingrid Marie». Nå har de alle fått et krav på inndragning av 22 811 kroner, tross at direktoratet innrømmer at de informerte dårlig.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Norges Råfisklag, etter at de vedtok inndragning, skriver Vardø Kommune: «De tre deltakerne har i ungdomsfiske etter kongekrabbe omsatt for maksimalt beløp innenfor beløpsgrensen som fremgår av Fiskeridirektoratets vedtak om godkjenning av kommunalt fiskeriprosjekt under ungdomsfiskeordningen 2022, i vedlagt brev datert 29.06.2022. Her gis Vardø kommune dispensasjon fra begrensningen på maksimal fangstverdi, slik at hver av de tre deltakerne hadde mulighet til å omsette for inntil 50 000,- per person. Vardø kommune som ansvarlig for prosjektet og de påmeldte deltakerne er ikke underrettet om andre begrensninger for fangst eller omsetning. Det fremstår dermed svært merkelig at dette kommer i ettertid».

Plutselig kom kravet

En fornøyd Tobias tror han har tjent 50 000. Men sju måneder senere kom krav om inndragning.
En fornøyd Tobias tror han har tjent 50 000. Men sju måneder senere kom krav om inndragning.

– Jeg ante ingenting før de mange måneder etter at vi alle hadde fått utbetalt 50 000 kroner hver, som lovet, plutselig fikk et krav på 22 811. Vi var på fiske i juli. Vi hadde gjennomgikk først en del opplæring, og 20. juli i fjor trakk vi tre lenker med sju teiner hver. Derved nådde vi våre 50 000 kroner, forteller Tobias Jensen.

24. februar i år, sju måneder etter at krabben ble fisket, gjør Råfisklaget vedtak om innkreving av verdien av 48 kilo for hver av de tre ungdommene. De hadde hver fisket 100 kilo, totalt uvitende om at de bare kunne fiske 52 kilo, og ikke krabbe for inntil 50 000 kroner.

Mye penger for en student

For Tobias som studerer i Tromsø kom det som en svært ubehagelig overraskelse. Det koster å være student og pengene var brukt. Nå har han og de to andre ungdommene et krav på 22 811 kroner som må betales. Etter at de klaget saken inn til Råfisklaget har den blitt oversendt til Fiskeridirektoratet som har opprettholdt kravet. Som student får han 879

Ofte får fiskere som overfisker en kvote 20 prosent av verdien for fisk som bringes i land ut over kvote. Dette er en godtgjørelse for å ta fangsten til lands og unngå at den dumpes. Denne godtgjørelsen får ikke de tre ungdommene. Direktoratet mener at fisket var et villet fiske.

Innrømmer dårlig informasjon

I vedtaket hvor kravet om inndragning av fangstverdi blir opprettholdt, skriver Fiskeridirektoratets klageenhet:

Sluttseddel er levert og her står det at Tobias, som de to andre ungdommene, har tjent 50 000. Men slik gikk det ikke.
Sluttseddel er levert og her står det at Tobias, som de to andre ungdommene, har tjent 50 000. Men slik gikk det ikke.

I vedtaket er det ikke eksplisitt nevnt at det i tillegg til redskaps- og fartøybegrensningen, samt omsetningsbegrensningen på 50 000 kroner, er en begrensning i forskriften på fangst og landing av kongekrabbe på inntil 52 kilo i medhold av § 6 annet ledd i forskrift 29. april 2022 om ungdoms rett til å delta i fisket 2022 (ungdomsfiskeordningen).

Klagesaksenheten deler klagers (og kommunens) oppfatning om at en så vesentlig del av regelverket for ungdomsfiskeordningen burde vært nevnt i Fiskeridirektoratets vedtak av 29. juni 2022. Imidlertid er det etter Klagesaksenhetens oppfatning klart at både Vardø kommune og den enkelte deltaker har et eget selvstendig ansvar for å følge det regelverket som til enhver tid gjelder for å delta i ungdomsfiskeordningen.

Begrensningen på 52 kilo fremgår klart av forskriften § 6 annet ledd, og det er ikke åpning i bestemmelsen for å dispensere fra den fastsatte kvantumsbegrensningen, skriver klageenheten.

Ingenting om 52 kilo på nettsiden

Kystmagasinet har sjekket nettsiden hvor Fiskeridirektoratet informerer om Ungdomsfiskeordningen. Kongekrabbe er nevnt som et eget fiske. Der står det at det er lov å fiske for inntil 50.000 kroner. Det står ikke nevnt noe sted at det også er en begrensning på 52 kilo krabbe. Med andre ord forventes det at ungdommene hvor yngste bare var femten år, skal lete i regelverket for å finne informasjonen.

– Jeg må innrømme at dette møtet med fiskeribyråkratiet ikke gjør meg fristet til å gå på sjøen igjen. En må være akademiker for å forstå og finne frem i regelverket, sier en fortvilet Tobias til Kystmagasinet.

Det hører med til saken at ordfører møtte opp for å ønske de unge fiskerne lykke til da de skulle ut for å tømme teinene.