Kyst.no: 

Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet er klar på at makrellstørje som tar seg inn i merd er noe man er pliktig å melde inn som oppdretter.

Bestanden av makrellstørje er økende

Med økende bestand og flere rapporterte hendelser, mener Fiskeridirektoratet at makrellstørje som bryter seg inn i merd er en problemstilling som bare vil bli mer aktuell i tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no har tidligere skrevet flere saker der makrellstørjer har brutt seg inn i oppdrettsmerder langs kysten. 

Erlend Vassbotten, daglig leder i Steinvik Fiskefarm fortalte til Kyst.no at det er økt tilfelle av både observerte størjer rundt anlegg langs kysten og flere tilfeller der størje kommer seg inn i merder. 

- Dette er helt klart urovekkende og vi som oppdrettere må oppdatere våre risikovurderinger, sa han i intervjuet.

Ser til at hull blir tettet

Monika Haugland, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet forteller at i utgangspunktet følges disse sakene opp på lik linje med andre rømmingshendelser, gjennom tilsyn og dialog med selskapet. 

- Spesielt for disse sakene vil vi undersøke om virksomheten har risikovurdering og prosedyrer knyttet til størje i not. I tillegg har Fiskeridirektoratet laget en veileder til næringen for håndtering av makrellstørje i not, forteller hun.

I den første dialogen med selskapet vil Fiskeridirektoratet se til at hull blir tettet og gjenfangstgarn blir satt ut. Videre forteller Haugland at nødvendige tillatelser til felling og ilandføring av størjen foreligger, og at de øvrige merdene på anlegget også blir kontrollert.

Tre hendelser til nå

Seniorrådgiveren understreker at bestanden av makrellstørje er økende og Fiskeridirektoratet forventer derfor at dette er en problemstilling som vil være aktuell fremover. Hun sier derfor det er viktig at problemstillingen tas inn i virksomhetenes risikovurderinger og beredskapsplaner.

Ved oppdagelse av makrellstørje i not forteller Haugland at det skal iverksettes tiltak i henhold til selskapets/lokalitetens beredskapsplan for rømming umiddelbart. 

- Det er viktig å prioritere å reparere hull som makrellstørjen har påført noten og sette ut gjenfangstgarn først. Selskapet har også plikt til straks å sende inn rømmingsmelding til Fiskeridirektoratet gjennom «Min side».

- Fiskeridirektoratet har fått inn melding om tre hendelser med størje i not i år. Hendelsene er fra Austevoll, Bjørnafjorden og Kinn kommuner, sier hun avslutningsvis.