Varaordfører i Senja kommune, Marit Stubberud Hanssen (Ap), fiskeri- og havminister Cecile Myrseth (Ap) og ordfører Geir-Inge Sivertsen (H).
SENJAHOPEN: Varaordfører i Senja kommune, Marit Stubberud Hanssen (Ap), fiskeri- og havminister Cecile Myrseth (Ap) og ordfører Geir-Inge Sivertsen (H).

Innseilingen til Senjahopen ferdigstilles

Senja kommune har holdt sin del av avtalen. Nå skal Kystverket og staten sikre innseilingen til Senjahopen. 

Publisert Sist oppdatert

I et besøk på Senja denne uka kunne fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), sammen med ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) og varaordfører Marit Stubberud Hanssen (Ap) i Senja kommune, kunngjøre at prosjektet innseiling til Senjahopen ferdigstilles.

– Denne regjeringen er opptatt av å legge til rette for å sikre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn langs hele kysten. Derfor er vi svært tilfredse med at prosjektet innseilingen Senjahopen nå på det nærmeste er ferdigstilt, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Gjennomført sin del

Kystverket og Senja kommune (tidligere Berg kommune) inngikk en avtale om forskuttering av prosjektet Innseiling Senjahopen i 2019. Avtalen innebar at kommunen skulle gjennomføre prosjektet på vegne av staten, så skulle staten betale tilbake investeringskostnaden når prosjektet var ferdig. 

Senja kommune har gjennomført hoveddelen av prosjektet, som har omfattet mudring og utdyping av innseilingen. Kystverket skal nå etablere de nødvendige sjømerker for å sørge for at innseilingen er sikker for sjøfarten.

Betaler tilbake til kommunen

Kystverket tar dermed nå over stafettpinnen fra Senja kommune.

- Kommunen har gjort et svært godt arbeid med prosjektet. Innseilingen har fått økt dybde slik at større fartøy kan ankomme trygt. Dette vil gagne fiskerinæringen, og vil gi positive ringvirkninger i hele regionen, sier Myrseth.

Kystverket vil i år kunne betale tilbake til kommunen det beløpet kommunen har forskuttert. Dette er i tråd med avtalen mellom Kystverket og Senja kommune.

Ytterligere undersøkelser

De forberedende arbeidene Kystverket nå vil gjennomføre omfatter ytterligere undersøkelser og vurderinger knyttet til utforming av tiltaket, reguleringsplanarbeider, innhenting av nødvendige tillatelser, usikkerhetsanalyse endelig kostnadsestimat, og forberedelse av anbudskonkurranse for prosjektet.