Marint avfall

HERRELØST AVFALL: Det er ryddet 11 623 tonn marint søppel fra våre strender de siste åtte årene.

Marint avfall: 60 prosent kommer fra fiskeri, havbruk, industri og næring

Avfall fra fiskeri, havbruk, industri og næring utgjør 60 prosent av det registrerte marine søppelet som er ryddet fra norske strender de siste åtte år.

I perioden 2015 - 2022 er det ryddet 50 900 km med strandlinje og 11 623 tonn med marint søppel.

Tilgjengelig informasjon

Det tilsvarer halvparten av den norske kystlinjen, inkludert alle øyer. Eller over en gang rundt jorda. I tillegg er det gjennomført 32 000 ryddeaksjoner og en halv million deltakere er mobilisert.

Dette viser den nasjonale ryddestatistikken for marin forsøpling. Fra 6. februar var den nasjonale ryddestatistikken for marin forsøpling tilgjengelig for alle på marfo.no (Senter for marin forsøpling).

Statistikken viser sammenslåtte tall fra det som er registrert av aktivitet i Senter for marin forsøplings to ryddeverktøy; renthav.no og rydde.no.

Betydelige mengder avfall

For første gang ser man en samlet oversikt over innsatsen som er lagt ned i Norge for å rydde marin forsøpling. 14,7 prosent av alle ryddeaksjoner siden 2020 har registrert hva slags søppel som er ryddet.

NOT: Not fra fiskeri eller oppdrett funnet i fjæra utenfor Harstad.

Disse viser at det er industri og næring, sammen med fiskeri og havbruk, som står for betydelig mengder forsøplingen langs kysten i antall. Det er spesielt plastpellets, sprengkabler, armeringsfiber og tau det blir registrert mye av.

Den nasjonale ryddestatistikken viser at enkeltaksjoner kan gi store utslag hvis aksjonen har som mål å rydde én type forsøpling. Et eksempel er en gjennomført aksjon med over en million registrerte plastpellets, som gir stort utslag i kilden industri og næring.

60 prosent fra fire typer kilder

For å gi et mer representativt bilde av forsøpling er fylket, hvor denne aksjonen er registrert, utelatt i følgende beregning - som viser følgende fordeling mellom kildene nasjonalt:

Industri og næring 38 prosent
Fiskeri og havbruk 22 prosent
Personlig forbruk 27 prosent
Annet 9 prosent
Hygiene og sanitærartikler 3 prosent

Dette viser at industri, næring, fiskeri og havbruk utgjør 60 prosent av det registrerte marine avfallet som er plukket langs strandlinjen.