SILD FOR ALLE PENGA: En mann og en kvinne i overall sorterer en sildefangst om bord på båt. Susanne Tonheim og Erling Boge opparbeider fangsten om bord på «Eros». Bilde for illustrasjon.

– Silda er undervurdert!

Debatten raser nå fordi flere ringnotbåter velger å levere stor fin matsild til mel og olje istedenfor konsum. Er det etisk riktig i en verden som trenger stadig mer mat?

Det skriver fiskeribiolog Monica Langeland i denne kronikken, der hun slår et slag for silda.

– Selv hadde jeg helst sett at silda gikk til konsum, men har full forståelse for at flere rederier i disse tider velger å spare både tid og miljøet, samtidig som de tjener mer penger ved å levere til mel og olje.

For nå er det faktisk slik at rederiene får bedre betalt for å levere til oppmaling enn til konsumfisk! Flere mener at mel og oljeprisen er for høy når det nærmer seg 7 kr/kg, men problemet er jo heller cat konsumprisen på under 6 kr/kg er altfor lav! Oppmalingsfabrikkene langs kysten leverer enn helt annen kvalitet enn får noen tiår siden.

Vi har ikke klart å vise hvilken flott matfisk dette er, og derfor sliter vi med å få godt nok betalt for den

Monica Langeland, fiskeribiolog

Oljene som produseres blir ikke kun laksefor. Oljene er så rene at de kan brukes direkte i mattilskudd og medisiner, og dette er godt betalte produkt. Silda derimot har ikke fått den oppgraderingen den fortjener. Havet sølv er rett og slett ikke markedsført godt nok. Vi har ikke klart å vise hvilken flott matfisk dette er, og derfor sliter vi med å få godt nok betalt for den. Laksenæringen har gjort en enorm markedsføringsinnsats for laksen. Hele havbruksnæringen har gått sammen og markedsført laksen sammen. Noe som gjør at laksen nå blir betalt med over 70 kr/kg, men silda altså får under 6 kr/kg.

Denne forskjelleCn henger ikke sammen med kvalitet kun med opplevd verdi. Det er på tide å fremme villfisken som den fantastiske ressursen den er, og jeg synes vi bør begynne i Norge. Alle som driver med salg, vet at det er lettere å selge produkter en selv ser verdi i. Vi må begynne å snakke om at villfisk er god mat. Villfisk er kortreist mat. Og villfisk er klimavennlig mat. Samtidig er det er problem at fersk sild på Meny koster 99 kr/kg, men fersk laks koster 159 kr/kg. Hvor ble differansen av her? Sildeprisen til kundene er 16,5 ganger høyere enn kostprisen, mens lakseprisen nesten bare har doblet seg.

Og hvem sitter igjen med denne fortjenesten på silda? I begge tilfellene er det snakk om salg av hel, ubehandlet fisk. Enten må vi markedsføre silda som sunne, billige og klimavennlige proteiner, eller så må vi markedsføre silda som et kvalitetsprodukt vel på høyde med laksen.

Og hvem sitter igjen med denne fortjenesten på silda?

Monica Langeland, fiskeribiolog

Men salgsprisen må gjenspeile folks forventninger. Rømmesild fra Olivias koster 534,34 kr/kg på Meny, så der er absolutt muligheter for å tjene penger på havets sølv. Men silda må sannsynligvis foredles og gjøre mer kundevennlig i en tid der folk bruker mindre og mindre tid på kjøkkenet. Silda har fått Norge gjennom kriser før, og i disse selvforsyningstider synes jeg vil skal «børste støvet» av silda og annen villfisk, og gi dem den markedsføringen de fortjener!