Makrellfiske
Makrellfiske med not.

Åpner for fjordfiske etter makrell med not

Fiskeridirektoratet åpner for midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene.

Publisert Sist oppdatert

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene er fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. juli 2024 med hjemmel i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31.

Uten hinder av forbudet i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 31, er det frem til og med 1. september 2024 tillatt å fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene fra og med N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og nordover til grensen mot Russland med fartøy på eller over 15 meter største lengde.

Unntaket i første ledd gjelder ikke i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′ og for fartøy over 28 meter største lengde i Kaldfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor en rett linje mellom posisjon N 69° 49,81′ Ø 018° 39,56′ (Klubbeneset) og N 69° 48,29′ Ø 018° 38,37′ (Røsneset) og i Bergsfjorden i Troms og Finnmark fylke innenfor linjer trukket mellom følgende posisjoner: På fjordlinjen ved Ø 017° 12,03′ videre sørvestover langs fjordlinjen til Ø 017° 05,00′ og videre til N 69° 24,811′ Ø 017° 08,420′ (Hellandsneset lykt).

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2024 dersom det anses nødvendig som følge av risiko for bifangst. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. september 2024.