REKETRÅLERE: Det ble også tid til en spasertur og prat langs kaia der den lokale flåten av reketrålere dominerer.
REKETRÅLERE: Det ble også tid til en spasertur og prat langs kaia der den lokale flåten av reketrålere dominerer.

Fiskarlagsmøte på Hvaler: – Alvorlig bekymret for rekefiskernes fremtid

Ledelsen i Fiskarlaget har møtt fiskere som sogner til Oslofjorden og Skagerrak som nå er alvorlig bekymret for fremtiden sin. Møtet ble holdt på Hvaler med deltagere fra hele regionen.

Publisert Sist oppdatert

Frank Askeli sier det var helt nødvendig å få til onsdagens møte mellom fiskerne i Oslofjorden og ledelsen i Fiskarlaget.

– Som fiskere har vi stor respekt for naturen, og vi må høste på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Det virker som mange ikke tror oss på dette, sier Frank Askeli.

– Nødvendig med dialog

– Min opplevelse er at næringen er under et enormt press fra et utall samfunnsaktører som vil velge den aller enkleste løsningen - å verne områder, noe som i praksis betyr full stans for vår del. Kravene kommer også uten at man er villig til å kartlegge konsekvenser eller prøve å finne ut hvilken effekt allerede vernede områder har hatt for havet. For over 12 år siden godtok vi tross alt vern av store fiskefelt som referanseområder i Nasjonalparkene, i tillegg til det etablerte trålforbudet i kystsonen. Jeg skjønner ikke en slik tilnærming, sier han.

Askeli sier fiskerne ikke er fremmede for å gjøre avgrense tiltak, men at omfanget som nå foreslås i praksis innebærer et yrkesforbud.

– Vi oppfatter ikke at HIs forslag står i stil med bestillingen som i sin tid kom fra Stortinget i denne saken, understreker han. En slik viktig avgjørelse krever et godt kunnskapsgrunnlag.

ALVORLIG NOK: God stemning når man møtes, selv om utgangspunktet for møtet på Hvaler er alvorlig nok. F.v. Generalskretær Sverre Johansen, leder Kåre Heggebø, og de tre lokale fiskerne Frank Askeli - som leder Østfold Fiskarlag, Martin Strand og Aina Revhaug som sammen bemanner reketråleren «Saga».
ALVORLIG NOK: God stemning når man møtes, selv om utgangspunktet for møtet på Hvaler er alvorlig nok. F.v. Generalskretær Sverre Johansen, leder Kåre Heggebø, og de tre lokale fiskerne Frank Askeli - som leder Østfold Fiskarlag, Martin Strand og Aina Revhaug som sammen bemanner reketråleren «Saga».

Bekymret for næringens fremtid

Leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen besøkte onsdag Hvaler sammen med informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand. I møtet deltok også daglig leder i Fiskerlaget Sør, Erlend Grimsrud.

– Vi er sammen med våre medlemmer rundt Oslofjorden alvorlig bekymret for næringens fremtid, blant annet som følge av det svært sterke vernepresset som legges på havområdene i regionen, sier Kåre Heggebø.

Til liks med leder Frank Askeli i Østfold Fiskarlag peker Heggebø på at næringens miljøavtrykk hevdes å være mye tyngre enn det vi selv erfarer.

– Hvaler har et av de største fiskerimiljøene i Sør-Norge med en stor rekeflåte. Her startet det kystnære reketrålfisket for over 120 år siden, og fisket foregår fremdeles i de samme feltene. Det siste forslaget fra havforskerne om å frede store områder for fiske i Oslofjorden og Skagerrak kan bety kroken på døra for hele næringen i regionen, mener Kåre Heggebø.

Anbefaler fiskeforbud

I Havforskningsinstituttets rapport «Kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet til planlegging av pilotprosjekt for naturmangfold og økt biologisk produksjon i Skagerrak-Oslofjorden» anbefales det totalt fiskeforbud i flere store områder på minst 100 kvadratkilometer, hvor de viktigste trålfeltene er inkludert.

– Verneområdene er betydelig større enn det som har blitt forespeilet tidligere, og anbefalingene er basert på effekten av verneområder i tropiske strøk og i farvann uten andre fiskerireguleringer. Anbefalingene om vern av fiskernes viktigste fiskefelt har ikke oppgitt noe kunnskapsgrunnlag i rapporten. Dette er ytterst merkverdig, mener lederen i Fiskarlaget, som får hodenikkende støtte av lederen i Østfold Fiskarlag og de andre rundt bordet på Hvaler.

Har svart

Norges Fiskarlag har i vår respons på de foreslåtte tiltakene påpekt at det er behov for en analyse av de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene ovenfor fiskerinæringen.

– En slik analyse vil danne det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for at næring, forvaltning og forskning i fellesskap skal kunne finne de beste løsningene for at Oslofjorden skal være en levende og frisk fjord med et bærekraftig fiskeri, påpeker vi.

Nyttig

– Det er både nyttig, viktig og nødvendig å møtes ansikt til ansikt for å drøfte det som nå skjer, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Han påpeker at fiskerne som yrkesgruppe er avhengig av at havet og de marine ressursene forvaltes på en god måte.

– Som organisasjon arbeider vi i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på utfordringer og tilrettelegge for de mulighetene som naturen gir. Vårt synspunkt er nok at havforskerne, sammen med flere andre etater, har tatt vel hardt i når de nå foreslår tiltak og vi har derfor bedt om at det undersøkes og etableres kunnskap før omfattende tiltak iverksettes. Vi vil derfor fortsette å arbeide målbevisst for at beslutninger som tas, tas på et bredest mulig grunnlag og med dokumentert kunnskap og innspill om våre medlemmers erfaringer i bunnen. Resultatene blir alltid best når beslutningene bygger på dialog og gjensidig respekt. Vi vil gjerne bidra for å sikre gode løsninger, og det er en forutsetning at fiskernes interesser blir ivaretatt, sier Sverre Johansen.