Fishing for Litter

SJOKKERT: Den tidligere styrelederen i Sogn og Fjordane, Nils Myklebust, er sjokkert over at ordningen med Fishing for Litter nå skrotes.

Fishing for Litter: Sjokkert over at ordningen skrotes

– Jeg er rimelig sjokkert over dette, sier tidligere styreleder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Nils Myklebust, om at myndighetene nå vurderer å skrote ordningen med Fishing for Litter.

– Mengden avfall som er fisket opp viser at dette er ei ordning som fungerer. Dette fungerer fordi det er fiskerne som arbeider gratis for å samle opp søppel som andre etterlater seg, legger han til.

Billig ordning for staten

Myklebust var i en årrekke styreleder i Sogn og Fjordane Fiskarlag og var en uredd talsmann for fiskerne i fylket. Han er tydelig om hva han mener om forslaget til myndighetene.

– Skal man nå avslutte dette med å tro at dette vil fungere likevel, så er man temmelig naiv. Hvem vil ta opp andre sitt søppel når man må betale for å bli kvitt det? spør han.

– Dette er ei billig ordning for staten, og den bør utvides til å omhandle flere enn de 11 havnene som ordningen omhandler i dag etter mitt syn.

Tok initiativet til ordningen

Han forteller at dette var ei ordning som de i Sogn og Fjordane Fiskarlag i sin tid tok initiativet til, da han var styreleder.

– Vi tok med oss spesielt mye senline som var etterlatt av spanske linebåter, som var registrert i England og Skottland. Dette var et kjempeproblem, og vi fikk Nordfjord Havn til å ta seg av avfallet som vi tok med hjem etter fiske ved de britiske øyene, forteller han.

Dette var opptakten til det som senere ble ei statlig prøveordning med Fishing for Litter.