FAXEN fikk tildelt 1,6 millioner kroner fra fylkesrådet i Nordland. Her ligger den til kai i Bodø.

Gir nesten 5,5 millioner kroner til fartøyvern

Fylkesrådet i Nordland har bevilget drøyt 5,46 illioner kroner til restaurering og vedlikehold av fredete og vernede fartøy i fylket.

- De fredete og vernede fartøyene våre representerer både fiskeri- og samferdselshistorie i Nordland, som er viktig å sikre for fremtiden, sier fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen.

Håndverkskunnskap

Han trekker også fram at istandsetting av fartøyene også er med til å opprettholde håndverkskunnskapen knyttet til bygging og vedlikehold av tre- og stålbåter.

Før jul vedtok også fylkesrådet en egen fartøyvernstrategi, som legger føringer for hvordan tilskuddet skal fordeles.

- Vi mener det er viktig å følge store prosjekter frem til ferdigstillelse, slik at det skapes forutsigbarhet både for eierne og verft, sier han.

Midlene er en del av det ordinære rammetilskuddet fra Riksantikvaren over statsbudsjettet.

Disse fikk midler

Disse fartøyene fikk tildelt midler:
MS «Salten», Stiftelsen MS Salten er tildelt 1,98 millioner kroner.
«Gamle Helgeland», Stiftelsen Gamle Helgeland er tildelt 750 000 kroner. «Skogøy», Skogøys Venner tildeles 133 700 kroner.
«Faxen», Stiftelsen Faxen er tildelt 1,6 millioner kroner.
MK «Roald», Skandferlaget MK Roald tildeles 500 000 kroner.
«Blomøy», Salten Veteranbåtlag er tildelt 250 000 kroner.
«Gamle Lofotferga», Johnny Storvik tildeles 200 000 kroner.
«Anne Bro», Vågan Kystlag er tildelt 50 000 kroner.

Tilsagnet for 2025 på 800 000 kroner tildeles følgende prosjekt:
MS «Salten» og Stiftelsen MS Salten tildeles 300 000 kroner.
«Gamle Helgeland» og Stiftelsen Gamle Helgeland tildeles 200 000 kroner.
«Faxen» og Stiftelsen Faxen tildeles 300 000 kroner.