FISKERI: Gode fangster fra flere fartøy den siste tiden.

46 tonn på 27 turer

«Aud» fisker godt i årets første måneder.

Publisert

Dette er listen fra aflafrettir.com over norske båter mellom 8 og 8,99 meter, en oppsummering av fangster i perioden 1. januar til 15. mars. Tre båter på denne listen har tatt over 30 tonn. 

Det er «Aud», «Fjordfisk» og «Skagen», der førstnevnte sitter øverst på listen med totalt 46 tonn på sine 27 turer. Linebåten Fjordfisk har totalt 31 tonn på 25 turer, og ligger på 2.plass på listen så langt iår, mens Skagen på 3.plass har nesten samme fangst på samme antall turer. 

Det største hoppet har «Laume» gjort. Med 13 tonn på bare 6 turer hopper båten opp fra plass 161 til plass 8 på listen. Også «Sleipner» har et godt snitt, med 14 tonn på 5 turer.

TOPP 15