GJELDER IKKE FISKEFARTØY: Siden fiskefartøy faller utenfor anvendelsesområdet for havneforbudet, vil ikke formålet med havneanløpet være av betydning. Det vil si at russiske fiskefartøy eksempelvis kan gå til verft, forutsatt at ingen andre sanksjoner kommer til anvendelse, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding. Foto for illustrasjon. (Arkivfoto)

Lørdag stenger Norge havnene - unntatt for disse:

Regjeringen innfører EU sin femte sanksjonspakke i Norge. Sanksjonene omfatter forbud mot at russiske fartøy får legge til havn.

Publisert Sist oppdatert

Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy, melder regjeringen.

– Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet. Her er det avgjørende at vi står sammen med EU og andre land for å fortsette å svekke Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i ei pressemelding.

Gjelder ikke fiskefartøy

Forbudet vil gjelder fra førstkommende lørdag 7. mai.

– Fra 7. mai 2022 vil det være forbud mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy og fartøy som hadde russisk flagg per 24. februar, men som siden har endret flaggstat. Forbudet omfatter fartøy over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy.

Vil kun ramme 600 anløp

Forbudet gjennomføres for havner på fastlands-Norge, men ikke på Svalbard.

– Basert på Kystverkets oversikt over skipstrafikken er det relativt få anløp i norske havner av russiske fartøy av det totale antallet anløp til norske havner per år (cirka 122.000 i 2021). I fjor var det totalt 1595 anløp av russiske fartøy til norske havner, men av disse utgjorde fiskefartøy 978 anløp. Basert på historiske tall er det med andre ord snakk om i størrelsesorden 600 anløp per år som vil rammes av sanksjonene. Akkurat nå er det kun 18 russiske fiskefartøy i norske havner og ingen fartøy som rammes av sanksjonene, opplyser Kystverket på sine nettsider.