MAKRELL: Norge har kommet til en makrellavtale med Storbritannia og Færøyene.

Norge, Storbritannia og Færøyene enig om makrellavtale

Norge, Storbritannia og Færøyene har inngått avtale om forvalting, fordeling og adgang til å fiske makrell i hverandres farvann.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Storbritannia og Færøyene er viktige samarbeidspartnere for oss. Jeg er derfor svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om en flerårig avtale om forvaltning og fordeling av makrell, hvor vi sammen bidrar til å redusere det totale fiskepresset på bestanden, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Trepartsavtale

Trepartsavtalen handler blant annet om størrelsen på de nasjonale kvotene, soneadgang og vitenskapelig samarbeid. Avtalen gjelder, inntil videre, for tre år. Den norske totalkvoten for 2024 blir dermed rundt 230 000 tonn.

Avtalen er utformet slik at det er mulig å inkludere de resterende kyststatene (EU, Island og Grønland) dersom de ønsker det.

– Jeg håper at denne avtalen kan inspirere de andre partene til å slutte seg til en helhetlig kyststatsavtale på et senere tidspunkt, sier fiskeri- og havministeren.

Større fleksibilitet for flåten

Avtalen åpner for at Norge kan fiske deler av sin kvote i Storbritannias økonomiske sone, i praksis farvannet rundt Shetland.

– Dette gir norske fartøy større fleksibilitet og forutsigbarhet i sitt fiske. Avtalen er derfor også viktig for landindustrien med tanke på planlegging av produksjonen, sier Sivertsen Næss.

Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge. I 2023 omsatte norske fartøy makrell til en førstehåndsverdi på ca. 3,8 milliarder norske kroner.

Les hele avtalen på hjemmesidene til Nærings- og fiskeridepartementet.