Kampen mot pukkellaksen er i full gang

Kampen mot pukkellaksen er i full gang i Nord-Troms og Finnmark. I nesten 60 elver er det nå satt opp fiskefeller som skal ta ut den uønskede arten.

Den siste uka har det vært jobbet hardt for å bygge og sette i drift pukkellaks-feller ved en rekke elver i Troms og Finnmark.

Ministerbesøk i nord

Mandag var klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på en rundtur i Finnmark for å se noen av de første bli fanget i nylige oppsatte feller.

– Hvis vi ikke får bukt med pukkellaksen i nord, vil den skade stadig flere norske elver, sier statsråden under inspeksjonsturen i Øst-Finnmark.

RUNDTUR: Espen Barth Eide, klima- og miljøminister.

Nasjonal oppgave

Eide besøkte flere vassdrag, blant dem Neidenelva, Tanaeleva og i Sør-Varanger. I år er det satt inn store ressurser før det som antas å bli et rekordår med mangedobling av den ødeleggende fiskearten.

– Dette er en stor nasjonal oppgave. Hvis vi ikke stopper den her, vil den spre seg lenger sør i mye større grad. Så dette er frontlinjen, sier han på telefon til NTB.

Stort arbeid i gang

I nesten 60 elver fra Nord-Troms og til Grense Jakobselv er det satt opp feller eller ansatt folk for å gjøre manuelt uttak av pukkellaksen.

Lokale foreninger og grunneiere har bidratt stort i arbeidet med å montere feller melder Miljødirektoratet. I verdens kanskje viktigste lakseelv, Tanaelva, er det bygget fiskefelle som skal stoppe pukkellaksen. Det er første gang i Norge at ei så stor elv stenges av i kampen mot pukkellaks opplyser Miljødirektoratet.

Økte bevilgninger

Myndighetene har i år økt bevilgningene til bekjempelse med 20 millioner kroner.
– Alle faglige råd tilsier at dette er den mest effektive måten å både forsvare den vanlige atlanterhavsfisken og ivareta miljøet i elvene. I tillegg til å spise av maten til laksestammen vår, har den med seg masse sykdommer, sier Eide.

INSPEKSJONSTUR: Statsråd Eide og Tana-ordfører Helga Pedersen.

Optimisme i nord

Eide sier at tilbakemeldingene så langt er gode og vitner om optimisme blant de lokale aktørene. 

– Dommen over hvorvidt dette er nok, får vi avsi når sesongen er over. Men vi er mye bedre forberedt nå enn tidligere. Dessuten har vi nå et godt samarbeid med forskere, som i sommer gir oss viktige svar på hvordan vi kan løse dette i framtida, sier Eide til NTB.