SØKNAD OM DISPENSASJON: Skipper på "Ballstadværing Jr" er 73 år og har søkt om dispensasjon.

Fiskere i kø for å få dispensasjon

Er du født før 1. januar 1955 kan du få innvilget dispensasjon fra rapporteringskravene i ERS-forskriften, forutsatt at du heller ikke har nødvendige datakunnskaper. Er du født 1. januar 1955 eller senere, får du ikke innvilget dispensasjon selv om du verken kan pc eller smarttelefon.

Publisert Sist oppdatert

Mange eldre fiskere har i senere tid søkt om dispensasjon fra rapporteringskravene i ERS-forskriften. Mange blottlegger informasjon om manglende kunnskaper om både bruk av data og smarttelefon. De må overbevise Fiskeridirektoratet om at de ikke har nødvendige kunnskaper.

Noen utleverer seg selv

Noen, skriver korte søknader, noen lengre utgreiinger. I noen tilfeller utleverer de mye privat helseinformasjon som ikke nødvendigvis er relevant til utøvelse av yrket, i håp om å få dispensasjon fra ERS-forskriften.

Eier av båten 10,62 meter lange «Sulegutt» hjemmehørende i Solund i Ytre Sogn, Olav Lundøy født i januar 1944, skriver kort:

– Søker om fritak frå det elektroniske rapporteringskravet grunna høg alder og særdeles lite datakyndig.

Asbjørn Erling Olsen fra Vestvågøy i Nordland som har en sjark med lengde 10,66 meter, skriver:

– 73 år gammel mann med sjark, «Ballstadgutt JR». Søker herved om fritak for rapporteringsplikt. Grunnet store problemer med data og smarttelefon.

En annen søknad kommer fra Tomas Johan Hansen, som er født i august 1945 og som er skipper på 14,92 meter lange «Havbris», hjemmehørende på Rødøy i Nordland:

– Det søkes herved om dispensasjon for bruk elektronisk fangstrapportering for Tomas Johan Hansen. Han har fått hjelp til å skrive søknad: «Tomas sitt fødselsnummer er 050845 XXXX. Han er skipper på Havbris N-205-R og Sørvik N-080-R. Han har aldri brukt en datamaskin, nettbrett eller lignende og håper han kan få dispensasjon for dette.

Må ha hjelp av kone og eldste sønn

HAVBRIS: Skipper på Havbris føler seg ikke kompetent til å rapportere i henhold til ERS-forskriften.

– Jeg, Edvart Mikalsen født 04.08.44 er, 78 år per dags dato. Innehaver av båten «Dønning», lengde 10,63 meter. Har ikke kompetanse til å benytte det nye innrapporteringssystemet som trer i kraft 1.1.2023 for min båtklasse. Jeg har ikke PC, og kan ikke benytte smarttelefon. Har AIS ombord. Har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet per telefon, og fått beskjed om å sende denne e-posten.­

– Jeg søker herved om mulighet til å få fortsette å sende inn fangst med kystfiskeappen.. Søker også om fritak for innmelding av innsending av oppstart fra kai, og videre innmelding unntatt fangst og leveringssted. Ved henging av fisk blir dette rapportert inn til Råfisklaget med egen seddel per brev en gang i måneden, slik jeg gjør det i dag, skriver Edvart Mikalsen.

For ung etter 50 år som fisker

Magne Jensen fra Fleinvær i Bodø eier sjarken «Sirene» med lengde på 10,18 meter, skriver:

– Undertegnede har drevet fiske som registrert fisker i 50 år. All tid alene på sjark.

SUKAGUTT: Skipper på Sulagutt er en av mange som søker dispensasjon.

Selv om jeg har adresse i Bodø, har jeg bolig og base i Fleinvær i Gildeskål, er eneste fisker. Fleinvær har også det siste aktive mottak av alle typer fisk (mottaks stasjon) i Gildeskål, Fleinvær Fiskemottak A/S.

Ettersom jeg bor på en "omflødd" liten holme langt uti havet, er båten (sjarken) livsnerven for post, kommunikasjon, varer, drivstoff etc. Ettersom jeg fortsatt er i stand til å drive litt fiske, og ser på dette som viktig for stedet (Fleinvær) både som kulturbærer og for egen helse og aktivitet.

Da det ble kjent at sporing ble påbudt, la jeg båt ut for salg. Ettersom det nå er åpnet for dispensasjon aventer jeg salget. Det er uaktuelt for undertegnede å montere sporingsutstyr av flere grunner. Blant annet. - Uforholdsmessig store utgifter på en lav fiskeri inntekt. - Vil ikke være "overvåket". - Båt brukes også i andre sammenhenger. - Lite datakunnskap. - Undertegnede blir 67 år i 2023 og har drevet fiske alene på sjark som registert fisker siden jeg var 16 år. Søker på bakgrunn av overstående om fritak (dispensasjon) fra forskriften om sporing/rapportering.

Firkantet instruks er et hinder for mange

Dessverre for Magne Jensen har en instruks fra Fiskeridepartementet gjort det umulig for direktoratet å innvilge søknaden. Det kan synes som en del får innvilget søknad i hovedsak basert på alder, og med lite eller ingen kontroll av datakunnskap. Men det hjelper ikke Magne Jensen som ikke er gammel nok.

I avslaget skriver direktoratet blant annet;

Pkt 4.2 i instruksen behandler kombinasjonen av høy alder og manglende datakunnskaper som dispensasjonsgrunn for bruk av elektronisk fangstdagbok. Med høy alder menes det at personen er født før 1.1.1955. Fisker må også redegjøre for manglende datakunnskaper.

Du begrunner din søknad med at du fyller 67 år i 2023 (født 31.10.1956), driver fiske alene og har lite datakunnskaper. Siden du er født etter 1.1.1955 oppfyller du ikke kravet om høy alder ut fra instruksen, skriver Fiskeridirektoratet.

Eldre må lære seg å bruke data

Normalt når det stilles krav om alder i offentlige sammenhenger, er det en persons alder som legges til grunn. Instruksen i forbindelse med ERS-forskriften innebærer i praksis at myndighetene forventer at all født i 1955 eller senere er i stand til å lære seg å bruke nødvendige dataverktøy.

Kystmagasinet kommer tilbake til hvor mange som har søkt om dispensasjon over nyttår når forskriften har trådd i kraft.