IKKE NOE Å SKJULE: Fiskebåt presiserer i brevet at fiskeflåten ikke har noe å skjule for kontrollmyndighetene, men at det er snakk om konkurransesensitive rapporteringsdata som deles offentlig, nesten i sanntid.

Ber direktoratet legge inn forsinkelse på konkurransesensitive rapporteringsdata

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet blir det vist til at Fiskeridirektoratet har begynt å publisere ERS-data om havneavgang, fangsthavneanløp og omlastning som er rapportert av norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

– Ikke noe å skjule

Fiskebåt presiserer i brevet at fiskeflåten ikke har noe å skjule for kontrollmyndighetene.

Portalen oppdateres daglig og gir informasjon om det aller meste av dataene som innrapporteres. Enhver som går inn på siden kan dermed hente ut detaljert informasjon i nærmest sanntid om blant annet fangstposisjoner og fangstsammensetning for hvert enkelt fartøy.

Mer åpenhet

I brevet til departementet viser Fiskebåt til at det gradvis har blitt mer åpenhet om norsk fiskeriaktivitet, og at allmennheten lenge har hatt mulighet til å følge med på hvor fiskefartøy med AIS-sender befinner seg og spore fartøyenes bevegelser bakover i tid. Videre publiserer Fiskeridirektoratet innmeldte redskapsposisjoner, og registrerte brukere får tilgang på informasjon om hvem som har satt bruket. I tillegg publiserer fiskesalgslagene en rekke landingsopplysninger som gir informasjon om blant annet landingsdato, fangst og mottaker.

– I sum har dette gitt publikum omfattende informasjon om fiskeriaktiviteten til norske fiskefartøy, og neppe noe annet land har en like transparent fiskeriforvaltning som Norge. Fiskebåt har ingen innvendinger mot at fartøyenes posisjonsrapporteringer og historiske fangstdata om ressursuttaket gjøres tilgjengelig for allmennheten, men reagerer sterkt på at dataene publiseres uten forsinkelse, heter det i brevet til departementet.

Foreslår forsinkelse

Fiskebåt foreslår at det bør være en forsinkelse, slik at dataene tidligst publiseres to måneder etter rapporteringsdato. På den måten unngår en at offentliggjøringen ødelegger for konkurransen mellom fiskerne.

– Rederi og skippere har over tid bygd opp kompetanse om fiskens tilgjengelighet gjennom prøving og feiling, og kunnskapen brukes aktivt når det tas beslutninger om hvor og når fisket skal skje. Disse virksomhetsinterne opplysningene ønsker rederiene naturligvis å skjerme fra offentlig innsyn, skriver Fiskebåt.

– Ikke noe å skjule

Fiskebåt presiserer at fiskeflåten ikke har noe å skjule for kontrollmyndighetene, men viser til at dette har en saklig og naturlig interesse i å unngå at konkurrentene på feltet skal ha fullt innsyn i sanntid om fartøyets fangst.