En fjerdedel av årets foreløpige tobiskvote er fisket på godt to uker. Foto Terje Engø

En fjerdedel av tobiskvoten tatt

Femten trålere har frem til mandag 20:00 meldt inn 15305 tonn tobis. En av trålerne, «Sille Marie» har levert tre fangster, mens seks har levert to fangster.

Publisert Sist oppdatert

Årets tobiskvote er en midlertidig kvote på 60.000 tonn. Endelig kvoteråd kommer i løpet av denne måneden og da blir årets endelige kvote fastsatt.  Den første fangsten i årets fiske, leverte «Sille Marie» 18. april tre dager etter at fisket åpnet. Det var fem dager før neste fangst ble meldt inn av «Bømmelfjord».

Fremover i mai øker fettinnholdet i tobisen, og det kan medføre at prisene øker noen øre. Det meldes om ganske mye åte i tobisen som nå fiskes, hvilket lover godt for fettinnholdet fremover.

Norges Sildesalgslag kommer med en oppdatert salgsrapport i tirsdag morgen. Der vil en få den første offentlige informasjonen om pris. I fjor var prisen på dette tidspunkt 3,06 per kilo. Kolmule ble da betalt 2,55 kroner. I år har kolmule nesten samme snittpris, under ett øre lavere. Samtidig er det levert bare halve kvantumet av kolmule, 96 491 tonn, mot 193 403 tonn i fjor. Det store fallet i kvantum kolmule til mel skyldes delvis at mer har blitt levert til konsum, og delvis lavere kvote.

Sille Marie har levert tre fangster med tobis. Foto Åge Schjølberg

Til tross for dette kraftige fallet i råmateriale til fiskemel, har det ikke gitt noen gevinst i form av økte priser på kolmule. Det er derfor grunn til å tro at, tross at den foreløpige tobiskvoten er nesten 60 prosent lavere enn fjorårets totalkvote, er det ikke sikkert det vil bety bedre pris.

Største kjøper av tobis har så lang vært Pelagia Egersund Sildoljefabrikk. De har kjøpt 11 av fangstene. I tillegg har Prima Protein i Egersund seks laster. Bare fire laster har blitt levert til andre melfabrikker, henholdsvis en til Pelagia Karmsund Fiskemelfabrikk, En til Vedde og to til Karmsund Protein. Fabrikkene i Egersund nyter godt av å ligge nært tobisfeltene.

De leverte fangstene varierer fra 320 tonn til en fangst på 1600 tonn, levert av «Vikingbank».