Årsregnskap

ELMARIN: Elektroselskapet Elmarin omsatte for 122,4 millioner kroner i 2021, og forventet en vekst på 47 prosent i 2022.
ELMARIN: Elektroselskapet Elmarin omsatte for 122,4 millioner kroner i 2021, og forventet en vekst på 47 prosent i 2022.

Forventet rekordvekst i 2022

KRISTIANSUND: Elmarin forventet vekst på 47 prosent fra 2021 til 2022. I fjor omsatte de for 122,4 millioner kroner.

Elektroselskapet Elmarin AS forventet en omsetning på 180 millioner NOK i år, noe som ville være en vekst på 47 prosent fra 2021.

Stor ordrereserve

Selskapet omsatte i 2021 for 122,4 millioner NOK, som var opp fra 107 millioner fra året før. Det tilsvarer en vekst på 14,4 prosent. Selskapet hadde dessuten en ordrereserve ved fjorårets slutt på 295 millioner NOK.

Noe økte lønnskostnader og varekostnader gjorde at driftsresultatet i fjor kom på 8,9 millioner NOK. Årsresultatet endte på 6,8 millioner NOK, som er en forbedring fra 2020 på nesten 3,9 millioner.

Positiv utvikling

Styret skriver i sin beretning at markedssituasjonen i fjor (2021) var god, og at selskapet har hatt en positiv utvikling i forhold til å utvide kundegrunnlaget og innpass på markedet med attraktive løsninger.

Det fremheves spesielt at utviklingen av hybride fremdriftssystemer har vært positiv, da dette vektlegges for å få en grønnere profil i det maritime markedet.

Godt renomme

Selskapet selger elektrotekniske tjenester i det maritime markedet, og har levert installasjoner av hybride fremdriftsanlegg, skipselektro, automasjon og elektronikk til fartøyer og verft. En rekke fartøy innen havbruk og fiskeri står på selskapets referanseliste.

Elmarin opplever å være en foretrukket leverandør på service til distriktets skipsflåte, noe som tyder på at selskapet har et godt renomme og god posisjon blant sine kunder.

Utfordringer med prisstigning

- På nåværende tidspunkt ser vi ikke noe svikt i markedet, da det opereres med stor ordrereserve og selskapets aktivitet er spredt over på flere markedssegmenter, noe som er meget positivt og reduserer markedsrisikoen, skriver styret i beretningen.

- Ellers ser vi en del utfordringer med prisstigninger og leveringstider av vare som mulig etterdønninger av korona-pandemien.

Tilstrekkelig andel

Styret valgte å avsette 102 438 kroner til egenkapital, mens resterende på 6,7 millioner kroner ble disponert til konsernet.

Selskapet har med det en egenkapital på 9,89 millioner NOK. Egenkapitalandel er på 22 prosent, som vurderes som tilstrekkelig.

Elmarin AS eies i sin helhet av Elmarin Holding AS, som igjen eies av Geir Gustad og Jan Ove Knudsen.