Årsregnskap

TROMSØ: IMES opplevde svakere omsetning i 2021 enn de to foregående årene.

Utbetalte rekordutbytte tross svakere resultat

TROMSØ: IMES opplevde svakere omsetning i 2021 enn de to foregående årene. Likevel utbetalte selskapet rekordutbytte til sine eiere.

Etter to år med solid omsetning, på 61 millioner NOK (2020) og 56,3 millioner NOK (2019), landet IMES AS på 48,5 millioner NOK i fjor.

Svakere resultat

Selskapet er Tromsøs største aktør innen maritim elektro, automasjon og elektronikk, leverer elektriske installasjoner og elektronikk til alle typer fartøyer.

Driftsresultatet kom på 2,8 millioner NOK, i motsetning til året før da de landet på 6,6 millioner NOK. Årsresultatet ble mer enn halvert og selskapet endte med et overskudd på 2,4 millioner NOK. Mot 5,5 millioner NOK i 2020.

Utbytte til eierne

Tross et svakere årsresultat i fjor enn i 2020 valgte IMES AS å utbetale rekordutbytte på 10 millioner NOK til sine eiere. Mens 0,8 millioner gikk til morkonsernet.

Som følge av utbyttet ble egenakpitalen redusert med 8,37 millioner NOK, og ved årsslutt var egenkapitalen i selskapet på 15,6 millioner NOK. IMES AS hadde i fjor en egenkapitalandel på 45,5 prosent, mot 59,8 prosent i 2020.

Eierforhold

Selskapet er lokalisert i Tromsdalen, og eies av IMES Gruppen AS i sin helhet. Her er Terje Ivar Wilhelmsen største aksjonær med 50 prosent. Mens Eirin Esaiassen, Tori-Kristin Esaiassen, Unni Esaiassen, Jannike Esaiassen og Carina Falck Esaiassen hver har 10 prosent.