PYNT: Sushikokker verden over ønsker silderogna som sushipynt. Foto: Norges sjømatråd.
PYNT: Sushikokker verden over ønsker silderogna som sushipynt. Foto: Norges sjømatråd.

Stabile priser for silde- og lodderognaB

– Det er positivt å registrere at prisen på silderogn har holdt seg på samme nivået første halvår i 2022 som i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Nedgang for silderogn

For silderogn er det i perioden eksportert 1.449 tonn til en gjennomsnittspris på kr 70,96 pr kg og en verdi av kr 103 mill.

– Dette er henholdsvis 325 tonn og 23 millioner lavere enn i 2021, mens snittprisen er marginalt opp fra kr 70,63 pr kg i 2021 til kr 70,96 pr kg i 2022, skriver de.

– Det er positivt å registrere at prisen på silderogn har holdt seg på samme nivået første halvår i 2022 som i 2021 hensyntatt at det kom inn lodderogn i markedet igjen i 2022. Med nordsjøsildfiske for rognproduksjon nært forestående blir det interessant å se hva eksportprisene på silderogn blir fremover.

Nordsjøsildrogna er edlere

Rognen fra nordsjøsild regnes for øvrig som et edlere produkt enn rogna fra nvg-sild.

– I 2021 endte silderogneksporten på 3.897 t til en snittpris på kr 86,38 pr kg og en verdi av kr 337 millioner. Kanskje vi kan passere en eksportverdi på kr 300 millioner også i 2022?

For lodderogn er det pr første halvår 2022 eksportert 942 t til en gjennomsnittspris på kr 138,10 pr kg og en verdi av kr 130 millioner.