IKKE TØRRFISKEN: Tørrfisk og kongekrabbe er blant de eneste sjømatproduktene som hadde en nedgang i juli. For tørrfisken sin del er neppe det dramatisk, da vraking og salg vanligvis starter litt utpå høsten.

Eksportrekorder for fall i juli

Juli var nok en god eksportmåned og den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Eksportprisen for en rekke andre arter og produkter var rekordhøye. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere. Unntaket er tørrfisk til eksport, som har en nedgang.

Publisert Sist oppdatert

–– Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Det melder Fiskarlaget på sine nettsider.

– Kan møte utfordringer

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Ikke sett høyere priser før

Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten.

– Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

Utfordrende logistikk

Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst.

– Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.

Britiske forbrukere prioriterer sjømat

Storbritannia har hatt størst volumvekst for laks hittil i år, med en økning på 5 400 tonn til totalt 35 500 tonn. Veksten fortsetter i juli, med en økning på 9 prosent, eller 400 tonn, til totalt 5 100 tonn.

Sjømatutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, rapporterer flkgende fra markedet:

– Selv med økende priser ser vi at britiske forbrukere prioriterer å kjøpe sjømat. Mange briter er opptatt av å spise sunt og det er gledelig å se at forbrukerne holder på dette selv med stigende priser. Volumveksten av laks til Storbritannia kan også ses i sammenheng med noe lavere produksjon av laks fra Skottland.

KLIPPFISK: Klippfisken slår alle rekorder i juli.

Rekordhøye eksportpriser for klippfisk

 • Norge eksporterte 5 400 tonn klippfisk til en verdi av 358 millioner kroner i juli.
 • Det er en reduksjon i volum på 14 prosent.
 • Verdien økte med 49 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i juli.

For tredje måned på rad er eksportprisene for klippfisk av både torsk og sei rekordhøye. I juli lå prisen på klippfisk av torsk på 107 kroner per kilo, mens prisen på klippfisk av sei var 46 kroner per kilo, melder laget.

Nedgang for tørrfisk i juli

 • Norge eksporterte 133 tonn tørrfisk til en verdi av 23 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 46 prosent.
 • Verdien falt med 12 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i juli.

– Eksportvolumet for tørrfisk av torsk til vårt største tørrfiskmarked Italia falt hele 61 prosent i juli, til kun 40 tonn. Eksportprisen til Italia fortsetter imidlertid å øke, og var 239 kroner per kg siste måned. Det er fremdeles noe lavere enn historiske toppnivåer, sier Brækkan.

NYE MARKEDER: Makrellen finner stadig nye markeder.a

Egypt har blitt et viktig marked for makrell

 • Norge eksporterte 7 800 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner i juli.
 • Det er en nedgang i volum på 32 prosent.
 • Verdien falt med 23 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Egypt, Vietnam og Litauen var de største markedene for norsk makrell i juli.

– Med en stor makrellkvote og manglende tilgang til å fiske i britisk sone, startet også årets makrellfiske tidlig. Sommermakrellen er ettertraktet i markeder hvor den røykes, som for eksempel i Egypt. Egypt har vokst frem til å bli et viktig marked for både sild og makrell fra Norge. I fjor var Egypt det største marked i volum på sild og makrell samlet, og så langt i år har eksporten av disse to artene økt med 63 prosent, fra 21 000 til 34 000 tonn, sier Johnsen.