FISKEAUKSJON: På danske fiskeauksjoner omsettes det store mengder fjesing.

Båter får opptil 300 tonn kvote på helvetesfisken

Det er få norske fiskere som kan se for seg et målrettet trålfiskeri etter fisken fjesing. Den er i tabloidpressen presentert som kystens huggorm, en fryktelig giftig fisk.

Publisert Sist oppdatert
YPPERLIG MATFISK: Fjesingen har giftpigger, men er også en vakker fisk og en ypperlig matfisk.

Nå skal fjesing fiskes med trål. Det er Danmarks Fiskeriforening (DFPO) som i samarbeid med det danske forskningsinstituttet DTU Aqua som skal gjøre forsøk med et målrettet fiske etter fjesing. Fisket skal foregå i den danske og svenske del av Kattegat fra februar til juli. Her er det mange grunne havområder som er kjent for store forekomster av fjesing.

Mange advarsler mot skrekkfisken

STIKKENE ER SMERTEFULLE: En fjesing bør behandles med respekt for å unngå smertefulle stikk.

Avistitler som: «Slår alarm om skrekkfisk» (Dagbladet 2021), «Hjerneforsker om den giftige fisken i Norge: Kan ramme hjerte og lunger» (TV2 2021), «Fjesing - Advarer mot skrekkfisk» Dagbladet 2022), «Fikk Norges giftigste fisk på kroken» (Dalane Tidende 2022) er eksempler på hva vi får lese hver sommer. I tillegg forteller stadig flere som er stukket om hvor smertefull opplevelsen var.

Men etter hvert har en del norske fiskere forstått at fjesing er en god matfisk. Den spises. Kystmagasinet har i papirutgaven omtalt fisken flere ganger. Og undertegnede fotograf har fisket fjesing fra land ved Spangereid i Agder, for å teste den som mat. En fantastisk, fin hvit mild fisk etter en tur på steikepanna, er konklusjonen.

Øker i mengde langs norskekysten

I Norge finnes fjesing i hovedsak fra den sørlige del av Vestlandet og ned til svenskegrensen. I senere år er den også blitt vanligere oppover kysten helt til Sogn og Fjordane. Garnfiskere får den i garn når de ikke fisker for dypt. De fleste prøver å riste den ut av garnet. De vil helst ikke ha den om bord.

I 2021 leverte danske fiskere 55 tonn fjesing. I fjor økte kvantum som ble levert av danske fiskere til 373 tonn. Fangstene øker raskt. Fisken spises fra Vest-Afrika og nordover til Danmark og Sverige, samt i de fleste Middelhavsland.

Økende popularitet som matfisk

I Danmark ble det i fjor gjort en undersøkelse av danskene sitt fiskekonsum. Undersøkelsen viser at blant de ti sjømatproduktene som øker mest i popularitet, er fisken fjesing på en sjuende plass.

Fjesingkvote på opptil 300 tonn

STEKT FJESING: Fisken er en delikatesse som mange har fått øynene opp for - spesielt i Danmark.

Fartøyene som skal delta i det danske forsøksfisket vil få solide kvoter. Fartøy med lengde over 12 meter vil få en kvote på 300 tonn, mens fartøy under 12 meter vil få kvote på 100 tonn.

Ifølge Fiskerforum.dk som først omtalte forsøksfisket, er formålet å kartlegge mulighetene for å etablere et målrettet trålfiske etter fjesing. Dette skal foregå med en trålpose med minimum 60 millimeter maskevidde. Det skal også samles kunnskap om fangstmulighetene og størrelsene på fisken, samt bifangst av andre arter.