SKROGVERFT: Slik så skroget ut 1. juli.
SKROGVERFT: Slik så skroget ut 1. juli.

Stor forsinkelse for båt til over 200 millioner

Mange verft har hatt forsinkelser i byggeprosjekter under Covidpandemien. Men problemene er så langt fra over. Fartøyet er kraftig forsinket på grunn av problemer relatert til Covid og delvis krigen i Ukraina.

Publisert

I slutten av juli Larsnes måtte mekaniske Verksted AS underrette Camaro Fiskeriselskap om at skrogverftet Marine Projects i Gdansk var om lag fem måneder forsinket med byggingen av skroget til «Nord-Fugløy». Etter opprinnelig plan skulle den flotte kombinerte kystnot- og snurrevadbåten bli overlevert i november i år.

Seks måneder på å utruste skipet

Etter at skroget er slept til Larsnes, vil det måtte påregnes cirka seks måneder for utrustning og ferdigstillelse av fartøyet, skriver Larsnes Mek. Verksted til rederiet.

NYBYGG: Slik ser «Nord-Fugløy» på tegninger fra Skipskompetanse.
NYBYGG: Slik ser «Nord-Fugløy» på tegninger fra Skipskompetanse.

Forsinkelser fra skrogverft skyldes i hovedsak covidpandemien, samt krigen i Ukraina. Denne situasjonen har gjort at designer av fartøyet også har hatt redusert kapasitet, slik at tegningsleveransene også er forsinket. Videre er levering på flere av fartøyets hovedkomponenter forsinket av samme årsak, forklarer Larsnes Mek Verksted.

Camaro Fiskeriselskap har tillatelse til å bruke leiefartøy etter de har solgt fartøyet som skiftes ut. Det er nå søkt om forlengelse av tillatelsen til å bruke leiefartøy fram til 1. juni 2023.

Effektivt og miljøvennlig fiske

Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek. Verksted offentliggjorde i mars 2021 at det var inngått avtale om bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Camaro Fiskeriselskap AS i Nord-Lenangen, Tromsø.

«Nord-Fugløy», som har designbenevnelse SK-3151 og er tegnet av Skipskompetanse, og blir ett av kystnotflåtens mest avanserte fartøy.

– Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og operasjonsområder, herunder de klimatiske utfordringer som fiskefartøy i nordlige farvann kan møte på, het det i en felles pressemelding fra partene.

– Fartøyet utrustes for effektivt og miljøvennlig fiske med snurrevad og not, kombinerte fisketanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW, samt lagring i fryserom.

Fartøyet som får en lengde på 50,7 meter og bredde på 12 meter, bygges med fokus på god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner. Fartøyet får en stor propell, to-trinns gir, variabel turtallsgenerator, take-me-home-løsning og batteripakke på cirka 1,0 MWh.

Leier «Rolf Asbjørn»

Dette blir med andre ord et svært avansert fartøy. Det gjenspeiles også i prisen på 223 millioner kroner. Selv om det koster å leie fartøyet «Rolf Asbjørn» i byggeperioden, gir det rederiet mulighet til å fiske sine kvoter. Fartøyet de skifter ut, 34 meter lange «Fugløyfjord» er solgt og derved gjort om til kapital. «Fugløyfjord» ble solgt til Seistar Holding i 2020, og siden bygget om til bløggebåt ved Vaagland Båtbyggeri hvor fartøyet ble bygget åtte år tidligere.