LONDON: Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) gjester London.

Myrseth i samtaler med britiske ministre

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth skal ha politiske samtaler med britiske ministre om fiskeri og sjøfart under neste ukes besøk i London.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth skal i samtaler med britiske ministre om fiskeri og sjøfart, og skal signere en samarbeidsavtale om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia når hun besøker den britiske hovedstaden neste uke.

Deler ut pris

Myrseth skal også dele ut pris når britene feirer sin nasjonalrett under The National Fish & Chip Awards. 

– Storbritannia er ett av de største markedene for sjømatnæringen vår, og det viktigste markedet for den maritim næringen. Jeg er opptatt av å være tilstede og fremme havnæringene våre på arenaer som er viktige for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Løfter likestilling og mangfold

Storbritannia er det aller viktigste enkeltmarkedet for norske maritime bedrifter, og det er tette bånd mellom norsk og britisk næringsliv.

– Jeg er også opptatt av å løfte likestilling og mangfold i all dialog med våre internasjonale partnere. Havnæringene er internasjonale, vi møter mange av de samme utfordringene, og likestilling på havet er like viktig utenfor våre landegrenser. Jeg jobber for at Norge skal ta en ledende rolle for internasjonalt samarbeid rundt likestilling på havet, sier fiskeri- og havministeren. 

FISHY: Fish and chip står sentral under ministerens besøk i London.

Sjømatkonferanse

På programmet står også deltagelse på Sjømatrådets Seafood Summit i Fishmonger`s Hall og frokostmøter med norske sjømataktører. Ministeren får sågar prøve seg på å lage fish and chips på The Laughing Halibut.

Konferansen Norway - UK Seafood Summit holdes tirsdag 27. februar, der både norsk og britisk sjømatnæring er tilstede.