AVTALE: Som en del av avtalen får EU en kvote på 9 981 tonn torsk i Barentshavet til neste år.

Fiskeriavtalen for 2024 er i boks: EU får torskekvote på 10 000 tonn i Barentshavet

Norge og EU er enige om bilaterale fiskeriavtaler for 2024 for Nordsjøen, Skagerrak og i tillegg til naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone.

Publisert Sist oppdatert

Norge og EU er enige om bilaterale fiskeriavtaler for 2024 for Nordsjøen, Skagerrak og i tillegg til naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone. Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Undertegnet på fredag

Den bilaterale avtalen med EU ble undertegnet fredag 8. desember. Dette innebærer at Norge og EU er enige om kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner. Kvotebyttet har lange tradisjoner, men har de siste årene vært mer krevende enn før, siden norske fartøy tradisjonelt har fisket på kvoter som nå befinner seg i britisk sone.

– Det er bra at vi nå er enige med EU om disse avtalene. Vi har hatt en god tone i forhandlingene og resultatet er balansert. Å få på plass avtaler med de vi deler bestander med, i god tid før jul, er en prioritert oppgave for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Byttet bort torskekvote på 10 000 tonn

Med kvotebytte på plass betyr det at norske fiskere kan fiske på kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland, blant annet reker, blåkveite og uer, og i EU-sonen, som kolmule.

EU har på sin side byttet til seg en torskekvote i Barentshavet på 9 981 tonn.

– Med disse avtalene på plass har norske fiskere forutsigbarhet, og mulighet til å fiske kvotene som ligger i avtalene når det er rasjonelt og økonomisk. Det var viktig for begge parter å nå få dette på plass og jeg er svært fornøyd med det, sier Myrseth.

Naboskapsavtale med Sverige

Norge og EU er også enige om forvaltningen av bestander i Skagerrak, i tillegg til fastsettelse av kvoter i tråd med den såkalte naboskapsavtalen med Sverige.