SMAKFULL: Det tar om lag åtte til ni år fra snøkrabbelarven klekkes til den når fangstbar størrelse for fiskeriet. Det fiskes kun på hannkrabber som generelt blir større enn hunnkrabbene. Nå foreslås det en sterk økning i fangstkvotene for neste år.
SMAKFULL: Det tar om lag åtte til ni år fra snøkrabbelarven klekkes til den når fangstbar størrelse for fiskeriet. Det fiskes kun på hannkrabber som generelt blir større enn hunnkrabbene. Nå foreslås det en sterk økning i fangstkvotene for neste år.

Foreslår å skru opp snøkrabbekvotene kraftig - avgjørelse kommer om kort tid

Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2024 innebærer en økning på drøye 2500 tonn.

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å vokse, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2024. Det skriver Havforskningsinstituttet.

– Kvoterådet for neste år er på 10 300 tonn. Det er en god økning i forhold til i fjor, sier havforsker og bestandsansvarlig for snøkrabbe, Ann Merete Hjelset.

Kvoterådet i 2023 var på 7790 tonn.

Veletablert i Barentshavet

Havforskningsinstituttet har siden 2018 gjennomført årlige tokt for å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel. Bestanden er størst i områdene rundt Sentralbanken, i midten av Barentshavet, hvor det kommersielle fisket på norsk sokkel også foregår.

– Det er forventet at snøkrabben vil fortsette å spre seg og at bestanden vil øke både vestover og nordover, men hvor fort det går er usikkert, forteller Hjelset.

Opprettholder fredningsperiode

I fjor anbefalte HI å utvide fredningsperioden, slik at den strekker seg fra 1. juli og ut året. Dette rådet opprettholdes også for 2024.

Snøkrabben vokser ved å skifte skall. Etter skallskiftet vil krabben i en periode ha mykere skall og mindre kjøtt. Bestanden er ekstra sårbar for fiske i denne perioden.

– Innføring av fredningsperioden er et virkemiddel for å beskytte sårbare krabber i den perioden de skal øke fyllingsgraden etter skallskifte. Dette sikrer fiskeriet snøkrabbe av god kvalitet når fisket pågår, sier Hjelset.

Vil unngå spøkelsesfiske

I tillegg foreslår HI at det innføres krav om rømningshull med nedbrytbar tråd i krabbeteinene. Dersom en teine da går tapt i sjøen, råtner tråden slik at krabbe og andre arter kan komme seg ut.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Den endelige snøkrabbekvoten for 2024 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skjer i løpet av desember.