Årsregnskap

NY BRØNNBÅT: Brønnbåten MS «Harald Martin» ble overlevert tidligere i år.
NY BRØNNBÅT: Brønnbåten MS «Harald Martin» ble overlevert tidligere i år.

Varierende omsetning som følge av nybygg

STOKMARKNES: Brønnbåtene til oppdrettskonsernet Nordlaks seilte inn 108 millioner kroner i 2021.

Publisert

Samlet omsatte brønnbåt-selskapene til Nordlaks AS for 108 millioner kroner.

Økte rentekostnader

Nordlaks AS har siden 2018 delt brønnbåt-seksjonen i konsernet inn i to egne datterselskap. Nordlaks Transport AS eier den ene av selskapets to nye brønnbåten, MS «Harald Martin», som ble overlevert i år. Den andre brønnbåten, MS «Bjørg Pauline», ble levert i fjor og eies av NL Brønnbåt AS.

NL Brønnbåt AS ble stiftet i 2018, og med ny båt i drift landet omsetningen i fjor på 79,1 millioner kroner. En stor del av driftsresultatet på 12,7 millioner ble derimot spist opp av rentekostnader som følge av nybygget, slik at årsresultatet endte på 6,05 millioner kroner.

Høye varekostnader

Selskapets andre brønnbåtrederi, Nordlaks Transport AS, hadde i fjor en omsetning på 28,9 millioner kroner. Omsetningen er betydelig lavere ettersom brønnbåten «Bjørg Pauline» er organisert i et eget søsterselskap, og selskapets nyeste fartøy, MS «Harald Martin», ikke ble levert før i år.

Høye kostnader, som varekostnader og andre kostnader, gjorde at driftsresultatet endte med et minus på 15,7 millioner. Korrigert av netto finans endte årsresultatet i et underskudd på 15,7 millioner. Underskuddet ble dekket opp gjennom opptjent egenkapital.

Eget crewselskap

De ansatte på fartøyene i brønnbåtdriften organiseres i crewselskapet, Nordlaks Brønnbåt AS. Crewselskapet omsatte i 2021 for 30,1 millioner, som er mer en doblet omsetning fra 2020 med 14,1 millioner.

Betydelig mer aktivitet i fjor, som følge av utleie til egne brønnbåter, bidro også til høyere lønnskostnader. Driftsresultat kom på 1,5 millioner, mens årsresultatet endte på vel 1,2 millioner kroner. Overskuddet ble i sin helhet overført til egenkapital.