ARRANGØRENE: Fra venstre: Geir Østensen, Synnøve Rogne, Tine Hafto von Løwensprung, John Breivik, Jeanette Lorgen og Karl Johan Roald kunne notere seg for godt besøk på årets messe i Ålesund. Pål J Nes var ikke til stede når bildet ble tatt.

Så mange besøkte årets BlueFish-messe

– Evalueringen etter BlueFish 2022 viser at to tredeler av utstillerne allerede ønsker å melde seg på neste gang, og BlueFish etablerer en referansegruppe for å sikre positiv utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Det melder arrangørene i en pressemelding.

Fra 31. mai til 2. juni 2022, ble den tredje BlueFish fiskerimessen gjennomført i Ålesund.

Økte fra 2019

Selskapet ArenaNorway AS står bak arrangementet, og sier at på grunn av Covid – 19 var det lenge betydelig usikkerhet om og når en kunne få gjennomført arrangementet for tredje gang, men det ble et godt mottatt og gjennomført arrangement som Sparebanken Møre Arena i Ålesund huset.

– Fiskerimessen BlueFish økte i antall kvadratmeter utstillerareal fra forrige messe som var i 2019, og der var utstillere fra 6 nasjoner – til tross for at flere norske og utenlandske utstillere måtte melde pass i år.

Besøkstall er ofte et tema, men BlueFish har ry på seg for å få besøk av beslutningstagerne – og dermed er det mange av utstillerne som sier de har skrevet avtaler etter BlueFish, eller har gode samtaler om dette.

– Likevel kan vi nevne at det var nær 4000 besøkende på BlueFish 2022. (totalt 3915)

Utstillerne vil tilbake

Derfor er det gledelig at i evalueringen som er gjennomført etter Fiskerimessen BlueFish, sier allerede nå 2/3 av utstillerne at de ønsker å melde seg på neste gang.

– De trekker også frem BlueFish-festen, der utstilleren og deres gjester samles til god mat og lett underholdning – som et konsept man ikke ønsker endring på.

Neste BlueFish er planlagt 5. til 7 september 2023, påmelding starter 1. september 2022 på www.bluefish.no.

Skal etablere referansegruppe

ArenaNorway som står bak BlueFish, ønsker nå å etablere en referansegruppe som skal bidra til å utvikle Fiskerimessen på en god måte.

– Det er ut fra evalueringen flere punkter en ønsker utvikling på, og denne referansegruppen vil bestå av personer som har posisjoner i næringer som har interesse opp mot BlueFish. Blant annet var hotellene i byen utsolgt i år, og kapasitet er viktig for besøk.

Tidligere Fiskeriminister Harald Tom Nesvik er forspurt om å sitte i denne gruppe.

– Han har bekreftet positivt at han vil bidra til å utvikle BlueFish gjennom å delta i referansegruppen, avslutter arrangørene.