BESTEMT: Heggebø sier at Fiskarlaget gjorde det tydelig overfor statsråden at det er behov for flere tiltak for rekeflåten, og at det haster med tiltak rimelig kjapt, opplyser Norges Fiskarlag.

Nytt møte med fiskeriministeren om rekekvotene i sør: – Konstruktivt

Heggebø sier at Fiskarlaget gjorde det tydelig overfor statsråden at det er behov for flere tiltak for rekeflåten, og at det haster med tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uka ble det holdt nok et møte med departementet om den alvorlige situasjonen for rekeflåten i sør. Dette var et oppfølgende møte etter at Fiskarlaget 18. juli sist møtte departementet om denne krevende saken. Møtet ble ledet av Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og i tillegg deltok også statssekretær Vidar Ulriksen, samt representanter fra departementet.

Behov for tiltak

Det melder Norges Fiskarlag.

– I møtet hadde vi en god og konstruktiv gjennomgang av situasjonen for rekeflåten i sør etter den store kvotereduksjonen for reke i Skagerrak og Nordsjøen som følge av det nye kvoterådet fra ICES, og avtalen som ble inngått mellom Norge og EU i juni i år, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. Den nye kvoten varer fram til og med juni 2024.

Heggebø sier at Fiskarlaget gjorde det tydelig overfor statsråden at det er behov for flere tiltak for rekeflåten, og at det haster med tiltak rimelig kjapt, mens andre tiltak må vurderes i et mer langsiktig perspektiv, og avhenger blant annet av hvordan bestandssituasjonen for reke utvikler seg de nærmeste årene.

Forventer raske avklaringer

– Av kortsiktige tiltak som vi forventer blir utredet og iverksatt så snart som mulig er etablering av en kvotesamarbeidsordning, altså samfiske, for rekeflåten, etter samme mønster som vi har fått i makrellfisket for kystflåten. Dette betyr at to fartøy kan samarbeide om å fiske to kvoter, hvor et fartøy legges passivt og dermed bidrar dette til å redusere driftskostnadene.

Heggebø oppfatter at statsråden er positiv til å vurdere en slik ordning, og Fiskarlaget forventer derfor en relativ rask avklaring på dette spørsmålet.

Tilskudd

Av andre kortsiktige tiltak Fiskarlaget tok opp i møtet, var nødvendigheten av å få videreført den særskilte midlertidige tilskuddsordningen for drivstoff for rekeflåten ut over 2023.

– Her fikk vi ikke noen avklaringer i møtet, sier Heggebø, men han mener likevel at statsråd Bjørnar Skjæran viste forståelse for at dette en sårt tiltrengt støtteordning for en flåtegruppe som er i en ekstraordinær situasjon.

– Vi var også på nytt innom muligheten for at rekeflåten skal kunne få forskuttere kompensasjonsordningen for CO2-avgiften, uten at dette ble kommentert fra departementet, opplyser Heggebø.