FASTSATT: Kvotene for brosme og lange nord for 62 grader er fastsatt, melder departementet.

Brosme og lange: Nå er kvotene klare

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering for fisket etter brosme og lange nord for 62° N. Totalkvotene er satt til 8071 tonn brosme og 8600 tonn lange.

Publisert Sist oppdatert

– Fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord ble kvoteregulert for første gang i 2023. Kvotene for 2024 er basert på en føre-var tilnærming og skal bidra til en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Reguleres med ti prosent

Totalkvoten fordeles med 37 prosent til gruppen under 28 meter og 63 prosent til gruppen over 28 meter for brosme, og 54 prosent til gruppen under 28 meter og 46 prosent til gruppen over 28 meter for lange. Kvotene vil reguleres med en kvotefleksibilitet på 10 prosent på total- og gruppenivå.

For fartøy uten deltakeradgang settes en bifangstbegrensning på 20 prosent for brosme og lange i de enkelte fangster og ved landing for stormasket trål, og 30 prosent i de enkelte fangster og ved landing for konvensjonelle fartøy uten deltakeradgang.

Bifangst bestemmes i 2024

En bifangstbestemmelse ved stopp av fiske for fartøy med deltakeradgang vil fastsettes av Fiskeridirektoratet i samråd med næringen i 2024.

Se oversikt over fiskerireguleringene her. Listen oppdateres: