GARN OG LEPPEFISKETEINER: Tore Hellen som fisker med den to år gamle sjarken «Soløy» leverte i fjor nesten 30 tonn fisk og 2247 kilo leppefisk. Han kombinerer teinefiske etter leppefiske og fiske med garn.

Dette er de største leppefiskkongene

Det største «leppefiskrederiet» har nå ti båter med kvote. Halvparten av leppefiskrettighetene er eid av redere med to eller flere fartøy.

En rekke fiskere har både leppefiskfartøy og andre fartøy. Eksempelvis har Teineskjær AS ti båter med leppefiskkvote og Kenfish Holding AS har seks leppefiskfartøy og fire andre fartøy som fisker hvitfisk.

HUMMERPRIS: Over femten kroner for en liten bergnebb gir hummerpris.

Leppefiskflåten består i stor grad av mindre åpne fartøy, samt noen mindre sjarker. Mange er relativt nye siden det etter at det ble innført kvoter i fisket er det en rekke fiskere som har skiftet ut eldre fartøy med nyere og bedre utstyrte båter.

I år er kvoten på 48 000 fisk. Prisene er høye. Minsteprisene i Vest-Norges Salslag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er til eksempel 14,25 kroner for Gressgylt, Grøngylt og Bergnebb, mens Berggylt har en minstepris på 37 kroner.

En gjennomgang av leppefisktillatelsene gjort av Kystmagasinet viser at en rekke av de som har investert i leppefiskfartøyer enten har interesser i laksenæringen, eller eier i andre større fiskefartøy, eller de er mannskap som fisker leppefisk i friperiodene.

Her er en oversikt over de største «leppefiskkongene»:

Teineskjær AS, Skogsvåg, Vestland

Rederiet Teineskjær er «Leppefiskkongen» om tittelen skal brukes. Rederiet som holder til i Skogsvåg på Sotra utenfor Bergen har hele ti fartøy med leppefiskrettigheter. Eiere av rederiet er Hans Arne, Ståle, Hans Bjarte og Eivind, alle med Skoge til etternavn. De har hver 25 prosent andel i rederiet.

Fartøyene er «Tempo» med lengde 7,00 meter, «Teinefisk» 7,70 meter, «Teinegutt 7,70 meter, «Sotragutt» 6,65 meter, «Berggylt» 7,00 meter, «Salamon» 6,60 meter, «Caroline» 6,99 meter, «Amine» 6,99 meter, «Susanne» 6,99 meter og «Lerøy» 6,20 meter.

Totalt kan disse fartøyene i år fiske 498 000 leppefisk.

Teineskjær As eier også «Teineskjær» med lengde på 23,12 meter. Dette fartøyet har i år kvoter på 158 tonn torsk, 328 tonn hyse og 92 tonn sei. Det heleide datterselskapet, Moskenes Torsk AS, eier «Barholm» med lengde 30 meter. «Barholm» har i år kvote på 326 tonn torsk, 629 tonn sei, 656 tonn hyse og 575 tonn NVG-sild.

Norsk Rensefisk AS, Larkollen, Viken

Norges nest største leppefiskrederi holder til på Larkollen i Moss kommune.

Eier av Norsk Rensefisk AS er Swordfish Group AS, J. K. Investering AS og FAS investering AS, alle med 33,33 prosent eierandel ifølge Fiskeridirektoratets merkeregister. Ifølge Proff.no er eierandelene 40, 40 og 20 prosent, med FAS Investering AS som den minste aksjonæren.

De eier de sju fartøyene «Karsten» 7,20 meter, «Olai» 7,20 meter, «Pål» 4,77 meter, «Per» 4,77 meter, «Pinky» 6,20 meter, «Haldis M» 7,90 meter og «Vårsol» 6,20 meter.

Sju leppefisktillatelser gir adgang til å fiske 336 000 leppefisk i år.

Fiskeripartner AS, Vikebukt, Trøndelag

(Tidligere Fosøen Leppefisk og Fangst AS

Fiskeripartner AS eies 53,33 prosent av Balto Asset Management AS som eies av Jon-Birger Løvik. 46,67 prosent eies av Hjelvik Fisk AS som eies av Bjørn-Vegard Løvik med 89,6 prosent og Jarle Leidulf Løvik med 10,4 prosent. Bjørn-Vegard Løvik er investor med solide røtter i oppdrettsnæringen. Han innehar 89 verv og roller i norske selskap. Deriblant er han daglig leder for 14 selskap og styreleder i 44 selskap.

Båtene rederiet har er «Taranger» med lengde 6,60 meter, «Mathilde» 7,17 meter, «Mathilde II» 7,20 meter, «Turbo» 7,95 meter, Mathilde VI» 6,30 meter og «Mathilde III» 6,20 meter. De har også fartøyet «Mathilde 5» som ikke har noen rettigheter, men som fortsatt kan fiske 6000 leppefisk i åpen gruppe. Totalt gir det mulighet til å fiske 288 000 leppefisk i lukket gruppe, samt 6000 leppefisk i åpen gruppe, hvilket samlet gir en kvote på 294 000 fisk.

Kenfish Holding AS, Averøy, Møre og Romsdal

Eier Leppefisk AS som fisker leppefisk, Ken Rensefisk AS som har brønnbåter for frakt og gjenfangst i merder og Kenfish II som eier fire fiskefartøy. Kenfish Holding eies 51 prosent av Flatset Eiendom AS som er heleid av Ken Åke Grahn. 49 prosent eies av Aalesundfisk Holding AS som er heleid av investor og grunder Leif Inge Karlsen.

Rensefisk AS har seks fartøy; «Ole», «Dole» og «Doffen» som alle har lengde 6,60 meter. De tre andre fartøyene «Lille Gutt, Aluminijan» og «Heidi Ann» har alle lengde på 7,70 meter.

Ken Rensefisk AS eier i tillegg fartøyet «Odden» med lengde 14,96 meter. Dette fartøyet har kvoter på 67 tonn torsk, 371 tonn hyse og 154 tonn sei.

STOR LEPPEBÅT: "Zander" er med lengde på 12,21 meter blant de større leppefiskbåtene. De fleste er åtte meter og nedover i lengde.

Datterselskapet Kenfish II eier «Obelix» med lengde 14,63 meter, «Hermon» 18,25 meter, «Arktos» 19,71 meter og «Bakke Jr». med lengde 20,99 meter.

«Obelix» har kvote på 55 tonn torsk, 112 tonn sei og 269 tonn hyse. «Hermon» kan fiske 76 tonn torsk, 162 tonn sei og 450 tonn sei, mens «Arktos» sine tillatelser i år gir rett til å fiske 76 tonn torsk, 90 tonn sei og 371 tonn hyse. «Bakke Jr. som er rederiets største fartøy har i år kvoter på 179 tonn torsk, 517 tonn sei og 909 tonn hyse.

Seks båter med leppefiskkvote gir mulighet til å fiske 288 000 leppefisk.

Selv om Kenfish Holding er blant de største blant leppefiskrederiene i Norge, er det hvitfiskkvotene som ligger på deres fem større fartøy som representerer de største verdiene.

Lobster AS, Karmøy, Rogaland

Rederiet av Trond Ingvar Thorsen. Han eier fem fartøy med tillatelse til å fiske leppefisk.

Fartøyene er «Rosa» med lengde på 6,40 meter, «Stora Rosa» 6,70 meter, «Rosa Jr 5,60 meter, Felix 6,10 meter og «Litla Rosa» 5,5 meter.

Fem tillatelser gir rederiet en kvote på 240 000 leppefisk.

Sørvest Invest AS, Steinsland, Vestland

PELAGISK BÅT: "En av eierne av "Havdrøn" har investert i ett av Norges største leppefiskerederier.

Leppefiskrederiet er eid av Midttveit Holding AS og Sandtorv Holding AS med 50 prosent hver. Midttveit Holding AS eies av Thor andre V Midttveit, mens Sandtorv Holding AS er eid av Kristian Sandtorv. Han eier 33,33 prosent i det pelagiske fartøyet «Havdrøn» som i år har godt over 5000 tonn kvoter på sild, makrell og lodde.

Rederiet Sørvest Investrt AS har de fire båtene «Elisabeth» med lengde 7,70 meter, «Niklas» 7,80 meter, «Herlendingen» 8,5 meter og «Henri Holms» 6,20 meter. De har i år en kvote på til saman 196 000 leppefisk.

Vika Fiskeri AS, Finnås, Vestland

Eier av rederiet er Jarle Onarheim. Han har de fire leppefiskbåtene «Mina Rose», «Guffen» og «Oskar» med lengde 7,00 meter, samt «Maren Rose» med lengde på 7,65 meter. Disse båtene kan fiske 196 000 leppefisk.

I tillegg har Vika Fiskeri AS fartøyene «Vikafjord», 21,31 meter, «Nordborg» 12,34 meter og «Vika» med lengde 14,05 meter. «Vikafjord» har i år kvoter på 117 tonn torsk, 170 tonn sei, 705 tonn hyse, 433 tonn NVG-sild og 46 tonn makrell. «Nordborg» har kvoter på 55 tonn torsk, 112 tonn sei og 269 tonn hyse, mens «Vika» ikke er registrert med noen rettigheter.

Bokn Fisk og Fangst AS, Bokn, Rogaland

STOR LEPPEBÅT: "Zander" er med lengde på 12,21 meter blant de større leppefiskbåtene. De fleste er åtte meter og nedover i lengde.

Eiere er Erik Alvestad, Iren Grønnestad Jøsang og Jarstein Bokn, alle med en tredjedel hver. Jarstein Bokn AS som eier reketråleren «Jarstein» er eid av Sigurd Jøsang.

Bokn Fisk og Fangst AS sine fire båter, har alle kvote på 48.000 fisk, totalt 196.000 leppefisk.

Båtene er «Korsvik» med lengde 8,7 meter, kjøpt 03.2019, «Bas» med lengde 6,5 meter kjøpt i juli 2018, «Smurfen» med lengde 5,3 meter kjøpt juni 2017 og «Smurfeline» med lengde 6,1 meter kjøpt i juni 2020.

CB-Fisk AS, Ombo/Stavanger, Rogaland

Eiere er Børge Sandsgaard (49 prosent), Odd Cato Larsen (49 prosent) og Casper Rørheim Larsen (2 prosent).

Rederiets båter er «CB» med lengde 6,6 meter, «Andrine» med lengde 7,0 meter, «Havbris» med lengde 7,29 meter og «Krepsen» med lengde 8,72 meter. Samlet kvote er 196 000 leppefisk. Casper Rørheim Larsen eier også fartøyet «Mareis» (7,0 meter) Dette har ingen rettigheter, men fisket i fjor i underkant av sju tonn makrell og over elleve tonn hestmakrell.