PELAGISK: Konferansen går over en hel dag, og foregår i Bergen. Påmeldingsfristen er 2. januar, skriver Sildesalgslaget.

Pelagisk arena går av stabelen i januar

Heldagskonferansen finner sted i Bergen den 10. januar - meld deg på nå for å få med deg spennende pelagiske innslag, oppfordrer Norges Sildesalgslag.

Publisert

Konferanse med lunsj er gratis, og påmeldingsfristen er 2. januar.

Her kan du melde deg på:

Sjømatbuffet fra kl 16.00 koster 500 kroner.

Programmet er nesten ferdig, og oppdateres fortløpende.

Dette er det som er klart per dags dato:

Pelagisk hjørne

Bortfallet av sonetilgang til UK farvann har ført til tilpasninger i pelagisk fiskerinæring for både flåte og industri. I Pelagisk Hjørne ser vi på konsekvenser, utfordringer og muligheter dette har ført til for hele næringen·

Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer med Kennet Garvik, Norges sildesalgslag

Status og fremtidsutsikter fra fisker Tor Magne Drønen (Storeknut)· Muligheter innenfor mel og olje til konsum med Magnus Strand, Pelagia

Bolk 1: Rammebetingelser

Den norske sjømateksporten påvirkes blant annet av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

Makrellforhandlinger, hva skjer? Med Ann Kristin Westberg, NFD· Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU med Arne Melchiord, Nupi

Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år med Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd

Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia med Kristin Alnes fra SN

Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten med Kjetil Olsen, Nordea

Konkurransesituasjonen i Asia nå med Johan Kvalheim, sjømatutsending i Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd

Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell? Med Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd

Bolk 2: Arealkonflikter til havs

Det snakkes om at havvind skal bli det nye industrieventyret som vil kunne bidra til å redusere de globale klimagassutslippene. Arealbehovet og konsekvensene ved etablering av havvind i våre produktive farvann er langt fra avklart. Fiskerinæringen er opptatt av at klimareduserende tiltak ikke må ødelegge for et bærekraftig fiske der en høster sunn og klimavennlig mat til verdens befolkning

Havvind – sett fra fiskernes ståsted med Hanna Bauge, Fiskebåt· Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs? Med NVE

Bolk 3: Det grønne skiftet og nye muligheter

Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden.

Kvotemelding 2.0 med Statssekretær Vidar Ulriksen· Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt? Med Jørn Prangerød, Biomarint Forum· Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell med Viktor Mevold, Vikomar

Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon med Trygve Berg Lea, Skretting· Fangstkontroll og fiske etter kolmule med Olafur A. Ingolfson, FHF