RUSSISK: Russisk tråler ved kai i Harstad. Bilde for illustrasjon.

NRK: Over 80 prosent av russerkvotene i Barentshavet fiskes i norsk sone

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet blir fisket i norske havområder.

De russiske kvotene i Barentshavet har en verdi på mellom 10 og 15 milliarder kroner i år. Det aller meste fiskes i norske havområder.

73 ganger mer enn omvendt

– Norske fiskere fisket til sammenligning bare 1,5 prosent av sine kvoter i russiske sone, melder NRK.

I 2022 fisket russiske fartøy 357.220 tonn fisk i norsk økonomisk sone og Svalbardsonen. Mens norske fiskere fisket 4.838 tonn i russisk sone.

Dermed fisket russiske fiskefartøy 73 ganger mer fisk i norske havområder, enn norske fiskere fisket i russiske havområder.

– Vil miste tilgangen til det beste fisket

Russland har økonomiske interesser i å beholde den norsk-russiske fiskeriavtalen uavhengig av tilgang på norske fiskerihavner. Spesielt siden avtalen sikrer russiske fiskefartøy tilgang på norske havområder.

Det sier Geir Hønneland, som er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, til statskanalen.

– Det ville vært svært ulønnsomt for russiske fiskerederier å fiske småtorsk utenfor Kolahalvøya.

– I utgangspunktet har russerne ingen økonomisk interesse i å trekke seg ut av forvaltningssamarbeidet med Norge. Da vil de miste tilgangen til det beste fisket i Barentshavet, sier Hønneland.

Skjæran: – Ikke avgjørende for russerne

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) tror ikke det er avgjørende for den norsk-russiske fiskeriavtalen at russiske fiskefartøy får tilgang til norske havner:

– Havneanløp har ingen direkte sammenheng med fiskeriavtalen. Men det er rett å se disse tingene i sammenheng.

Han mener det er i Norges interesse å ha ro rundt fiskeriene i Barentshavet:

– Det er viktig at fiskerne kan utøve sitt yrke som normalt. Det er også viktig at vi har en bærekraftig forvaltning av bestandene i Barentshavet, sier Skjæran.