OPPRYDDING: Sjøtjenesten har nylig ryddet opp i etterlatenskaper fra et gammelt skjellanlegg i Gullesfjorden.

Ryddet opp i gamle etterlatenskaper

Mannskapet på Sjøtjenestens fartøy «Fjorgyn» ryddet nylig opp etter et gammelt skjellanlegg i Gullesfjorden.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste ryddet nylig opp i etterlatenskaper fra et gammelt skjellanlegg.

Stod mer igjen i sjøen

Anlegget, som sannsynligvis er fra 1980-tallet, stod i Gullesfjorden i nærheten av Harstad.

- Vi trodde alt var ryddet opp fra dette anlegget, men det lå tydeligvis mer på bunnen. Ifølge tidligere eiere skulle alt være ryddet opp, men kommunen (Kvæfjord) har rapportert til oss at det lå mer igjen, forteller Ståle Hansen fra Sjøtjenesten.

- De hadde fått tips inn at noe fremdeles kom flytende opp fra der anlegget var lokalisert.

Kartla ved bruk av ROV

Han forteller til Kystmagasinet at de tok i bruk ROV for å kartlegge hva som var igjen av skjellanlegget. Anlegget lå på grunt vann, mellom 15 og 20 meter, og ifølge Hansen gikk det greit å sokne opp etterlatenskapene.

I løpet av tre dager var Gullesfjorden ryddet. Til sammen ble det fjernet ni store sekker med strømper, seks lodd med tauverk og kjetting.

ELEMENT: Flere betongelement ble fjernet fra bunnen.

Grei ordning

Det var Sjøtjenestens folk om bord på Fjorgyn som stod for oppryddingen, som kunne utnytte en periode med dårlig vær og lite aktivitet ellers på havet.

Avfallet er levert til Kvæfjord kommune, som tar seg av den videre behandlingen av avfallet. 

- Det er en fin ordning der vi rydder opp og kommunene tar hånd om avfallet. Det gjør at vi har budsjett til å rydde opp etter slike gamle anlegg, sier han.

Mange tips

Han forteller videre at de er avhengig av tips fra publikum, både for å kartlegge og rydde opp etter gamle anlegg og fiskeredskaper som står igjen i sjøen.

- Vi får inn mange tips om gamle skjellanlegg og oppdrettsanlegg som står igjen i sjøen. Ofte kommer blåsene fra anleggene opp om vinteren, for så å gro til og synke i løpet av sommeren, forteller han.

Et supplement

Sjøtjenestens fartøy «Fjorgyn» er beregnet for å brukes til opprydding av fiskeredskaper og etterlatenskaper etter gamle oppdrett i nærheten av kysten, og er et supplement til oppryddingstoktene som direktoratet ellers gjør i løpet av året.

I mai skal fartøyet blant annet på tokt til Finnmark for å rydde opp krabbeteiner og fiskeredskaper etter vinterfisket.