SPESIALSKIP: M/S "vina" er spesialutrustet for blant annet å kunne finne og kartlegge skipsvrak.

Fant 65 ukjente skipsvrak i Nordsjøen

Skipsvrak kan være et problem for bunntrålere. Når har spesialskipet M/S «Vina» vært på et tokt hvor mange kjente vrakposisjoner er sjekket, og hele 65 nye vrak funnet. Det siste kan være med på å forhindre at trålere får ødelagt sin redskap.

Publisert Sist oppdatert

Spesialskipet M/S “Vina” har skannet 144 kjente vrakposisjoner i den nordlige del av Nordsjøen. Det ble da funnet 65 nye vrak, samtidig som 79 av de kjente vrakposisjonene viste seg å være tomme. I disse posisjonene var alle spor etter vrak forsvunnet.

Posisjonene oppgitt av fiskere

KART: Det er hundrevis av vrak i Nordsjøen. Nå er det funnet 65 til.

Danske M/S «Vina» som driftes av selskapet JD Contractor AS, gjorde undersøkelser ved hjelp av multistrålelodd og ROV på seilas til Egersund. 144 posisjoner innsamlet fra danske fiskere av Sea War Museum i Thyborøn ble undersøkt sammen med representanter fra museet.

Ifølge museet blir treskrog spist opp av pælemakk. Dette er ifølge Store Norske Leksikon en musling uten skall som spiser seg inn i treverk. Treverkets svekkes etter hvert så mye at det ødelegges og blir borte på grunn av strøm og når en trål kommer i berøring.

Jernskip som det er flest av, forsvinner også. Men det tar atskillig mer tid.

For fiskefartøyer er det verdifullt hvor det er vrak, slik at en ikke risikerer å sette trålen fast, med fare for skader på trålen og reparasjoner.

Fant britisk ubåt

FANT BRITISK UBÅT: Posisjonen til vraket av den britiske ubåten HMS E37 har til nå vært ukjent.

Blant de nye vrakene som ble funnet var det blant annet en ubåt. Dette antas med stor sikkerhet å være den britiske båten HMS E37. Dette er en 65 meter lang undervannsbåt som ble levert av et britisk verft 17. mars 1916. Dette var en avansert ubåt med to hovedmotorer med ytelse på 800 hestekrefter hver og to dieselaggregater, hver med ytelse på 420 hestekrefter. Ubåten som hadde to propeller kunne seile 3000 nautiske mil i overflateposisjon, og den kunne seile neddykket i fem timer med en fart på fem knop.

Første desember 1916 gikk ubåten tapt og ingen av mannskapet på 31 overlevde. Årsaken er ikke kjent, men det er mistanke om at den ble rammet av en mine. At den nå mer stor sannsynlighet er funnet gjør det kanskje mulig å få svar på hva som skjedde.

Undersøkte kjent tysk ubåt

Det ble også gjort undersøkelser ved den tyske ubåten SM U15. Ubåten ble bygget i 1911 og varden var første ubåt som ble senket i krigshandlinger under den Første verdenskrig. Ubåten hadde gått fra havn på sitt første patruljeoppdrag, og måtte ni dager senere stoppe opp i overflatestilling øst av Shetland på grunn av motorstopp. I tykk tåke ble den oppdaget at et britisk krigsskip. Ubåten forsøkte å dykke, men krigsskipet besluttet å kjøre inn i ubåten med full fart. Ubåten ble kuttet i to og besetningen på 23 mistet livet.

Arbeidet som det danske museet har utført med M/S «Vina» er med ikke bare verdifullt for fiskeflåten, men det har også stor historisk og marine arkeologisk verdi. Etter at innsamlet materiale er undersøkt skal museet komme med mer informasjon om de ukjente vrakene som nå har kommet på kartet.