Gå til innhold

Russiske fartøy losser fisk for milliarder i Norge

Karelia II, eid av det gigantiske russiske fiskeriselskapet Norebo, er blant de som velger å levere fangster i Norge. Foto Geir Vinnes
Karelia II, eid av det gigantiske russiske fiskeriselskapet Norebo, er blant de som velger å levere fangster i Norge. Foto Geir Vinnes

Det er avklart at Norge skal fortsette å tillate russiske fiskefartøy adgang til å losse fangst og foreta reparasjoner, bunkring og proviantering i Norge. For mange norske fryselagre er mottak av russisk fisk svært viktig. Det betyr at fisk verdt flere milliarder vil bli levert i Norge i år.

Ifølge Fiskeridirektoratets register over landings- og sluttsedler hadde russiske fiskefartøy frem til 9. mai losset nesten 60.000 tonn fisk i Norge. De fleste av fangstene er Kirkenes, Båtsfjord, Tromsø, Sortland og Ålesund. 39.000 tonn er torsk. Basert på en snittpris på 30 kroner per kilo, har denne torsken en verdi på nesten 1,2 milliarder kroner.

I tillegg kommer cirka 20 000 tonn med annen fisk, som bringer verdien opp rundt 1,5 milliarder kroner om den ble solgt til norske kjøpere. Fortsatt gjenstår nesten åtte måneder av året.

I fangstene inngår 39 000 tonn torsk, 7700 tonn sei, 7600 tonn hyse og 2000 tonn uer og snabeluer. I tillegg kommer nesten 400 tonn blåkveite og nesten 700 tonn steinbit.

For de russiske fartøyene er det ofte tid å spare på å losse i langt mer effektive havner i Norge, enn om de må gå til Murmansk. Det er også bedre logistikk videre ut til kjøperne enn det er fra Murmansk.

Mange russiske fartøyer fisker nå i området vest for Island. På AIS oppgis i hovedsak Grønlandshavet. Det betyr antakelig at fisket foregår Irmingerhavet mellom Grønland og Island.

Ut fra bevegelsene som kan spores på AIS ser det ut til at de ikke frykter at de skal bli rammet av sanksjoner. Det ligger nå flere russiske fartøy og losser fangst til norske fryselagre.

Mest lest