Gå til innhold
Hirtshals er et knutepunkt for ferjer og ro-ro-skip i Nord-Atlanteren. Her ligger en av ferjene til Fjordline med Hirtshals Yardi bakgrunnen. Foto Hirtshals Havn
Hirtshals er et knutepunkt for ferjer og ro-ro-skip i Nord-Atlanteren. Her ligger en av ferjene til Fjordline med Hirtshals Yardi bakgrunnen. Foto Hirtshals Havn

Bare dager før fiskeriminister Bjørnar Skjæran skal til Hirtshals for å møte den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn, har Iceland Ocean Cluster varslet at de etablerer seg i Hirtshals.

Dette skjer ved at Iceland Ocean Cluster etablerer en søsterorganisasjon i Hirthals. Hensikten er å skape en havklynge i Danmark i samarbeid med Hirtshals havn og Nordsjøen Forskerpark. Hovedoppgaven til det nye klyngeinitiativet er å fremme utvikling blant sjømatbedrifter og samarbeide om å fremme Island Ocean Cluster-modellen i Danmark.

Store områder klargjort

Hirtshals Havn har i senere tid klargjort store arealer til bedrifter som ønsker å etablere foredling av fisk eller andre aktiviteter i havnen. Flere norske bedrifter har etablert seg med foredling av fisk og restråstoff. Når nye områder klargjøres og moloene bygges ut vil havnen bli enda mer attraktiv som hub for varer fra landene i Nord-Atlanteren.

Linn Indrestrand, leder for Maritim Service & Fiskeri ved Hirtshals Havn. Her sammen med daglig leder for havnen, Per Holm Nørgaard. Foto Terje Engø
Linn Indrestrand, leder for Maritim Service & Fiskeri ved Hirtshals Havn. Her sammen med daglig leder for havnen, Per Holm Nørgaard. Foto Terje Engø

Innovasjon i den blå bioøkonomien

Hirtshals Havn har en stor visjon for sirkulær blå økonomi i regionen og i samarbeid med North Sea Science Park representerer dette teamet et viktig redskap for innovasjon i den blå bioøkonomien. Dette er noe av det Skjæran vil få mer kunnskap om når han er i Hirtshals madag og tirsdag i neste uke.

– Vi skal nå i gang med å utvikle vår danske havklynge, som havnen allerede har nytt godt av i arbeidet med symbiose og sirkulær økonomi mellom eksisterende og fremtidige bedrifter i Nordjylland. Vi forventer at klyngen vil ha en positiv innvirkning på alle selskaper og bransjer i Danmark som leverer utstyr, teknologi og tjenester til  fiskeri, akvakultur og skip.

Nye virksomheter etablerer seg nå i danske markedet, noe som gjør det nødvendig for oss å tenke på nye måter når det gjelder utnyttelse av ressurser og for eksempel utnytte verdien i av biprodukter, sier Linn Indrestrand, leder for Maritim Service & Fiskeri, ved Hirtshals havn.

Slik skal moloen se ut når neste del av havneutvidelsen er på plass. Men Hirtshals har ytterligere planer om å utvide med molo og dypvannskai på nordøstsiden. Foto Hirtshals Havn
Slik skal moloen se ut når neste del av havneutvidelsen er på plass. Men Hirtshals har ytterligere planer om å utvide med molo og dypvannskai på nordøstsiden. Foto Hirtshals Havn

Þór Sigfusson, grunnlegger og styreleder for Iceland Ocean Cluster fortsetter:

– Dette er et viktig skritt mot samarbeid i Arktis og åpner opp dører for å utvide Ocean Cluster-nettverket for bedre å imøtekomme felles mål om å fremme bærekraftig, fremtidssikret fiskeri.

Dette nye samarbeidet er et viktig skritt for Danmark og danske selskaper for å heve sitt internasjonale perspektiv innen sirkulær blå økonomi. Det er viktig å understreke at selv om den danske havklyngen vil ha base i Hirtshals, er det et internasjonalt prosjekt som omfatter alle danske selskaper innenfor disse næringene.

Her losser 153 meter lange, finske, ro-ro-skipet “Mistrall“ fisk og gods fra Færøyene i Hirtshals. Foto Terje Engø
Her losser 153 meter lange, finske, ro-ro-skipet “Mistrall“ fisk og gods fra Færøyene i Hirtshals. Foto Terje Engø

Ønsker bredt nordatlantisk samarbeid

Karl Henrik Laursen, administrerende direktør i Nordsjøen Forskerpark, avslutter:

– Når vi går inn i dette nordatlantiske klyngenettverket vil vi kunne dra nytte av den store erfaringen som Iceland Ocean Cluster og andre nordatlantiske klynger disponerer. Vi ser frem til samarbeidet og til å være en del av klyngen og høye erfaringsnivået som finnes her.

Iceland Ocean Cluster som har sitt hovedkvarter i Reykjavik er involvert i en lang rekke prosjekter utenfor Island. Men fokus mot Norge er begrenset. For fiskeriminister Skjæran vil det være en utfordring å se hvordan norske myndigheter kan være med å tilrettelegge for at norske bedrifter skal kunne utnytte mulighetene som utviklingen gir i Hirtshals Havn.

Mest lest