Gå til innhold
Forbud mot russiske fartøy. Unntak er anløp av russiske fiskefartøy. Foto: Alf Fagerheim
Forbud mot russiske fartøy. Unntak er anløp av russiske fiskefartøy. Foto: Alf Fagerheim

Norge har innført havneforbud mot anløp av russiske fartøy. Forbudet trådte i kraft 8. mai.

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har Norge og EU innført en rekke sanksjoner mot Russland. Fra og med 8. mai innførte Norge også forbud mot at russiskflaggede fartøy skal anløpe norske havner.  

Forbud mot anløp

- Forbudet gjelder for skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Også russiske skip som er omregistrert til annet flagg etter 24. februar vil være omfattet. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge. Forbudet omfatter ikke fiskefartøy og vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Norge gjennomfører nå forbudet mot russiske skipsanløp. Kystverket har fått et overordnet ansvar for informasjon og varsling. Et godt samarbeid mellom involverte etater og organisasjoner er sentralt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Varslingsfunksjon

Kystverket bidrar også med oppdatert informasjon på sine nettsider.

- Kystverket har etablert en varslingsfunksjon i SafeSeaNet Norway (SSN) som vil varsle ankomsthavn og andre myndigheter hvis et fartøy med russisk flagg melder ankomst til havn i Norge, sier direktør for Kystverket Einar Vik Arset.

Havnene vil være sentrale i den praktiske gjennomføringen av havneforbudet. Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø vil være et kontaktpunkt for havnene dersom de har spørsmål knyttet til konkrete russiske fartøy som er i norske farvann. Politiet vil bistå havnemyndighetene med å sikre at forbudet overholdes, dersom dette blir nødvendig.

Meldepllikt

Alle utenlandske fartøy over 500 bruttotonn har meldeplikt før de kommer til Norge. Dersom et russisk fartøy melder seg og Kystverket er i tvil om hva slags type båt det er, vil de kontakte Fiskeridirektoratet.

– Ved tvilstilfeller vil vi kontakte Fiskeridirektoratet, vi samarbeider tett med dem om dette, sier Vik Arset.

Åpent for fiskefartøy

Havneforbudet er ikke til hinder for at fiskefartøy eksempelvis kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det kan imidlertid også her være andre restriktive tiltak som kommer til anvendelse.

– Det er ingen tvil om at Norge slutter opp om sanksjonene som nå rammer det russiske regimet, men vi er også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet, sier Skjæran.

Mest lest