Gå til innhold
Feiltolkning av reglene gjorde at rederiet fikk inndratt 260.000 kroner i fangstverdi for levert blåkveite. Illustrasjonsfoto Thomas del Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet
Feiltolkning av reglene gjorde at rederiet fikk inndratt 260.000 kroner i fangstverdi for levert blåkveite. Illustrasjonsfoto Thomas del Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet

Har et rederi to fiskefartøy er det ingen automatikk i at de kan fiske hverandres kvoter. Heller ikke om det ene fartøyet er havarert. Det er heller ikke lov i henhold til deltakerforskriften å drive direkte fiske etter blåkveite med to fartøy samtidig. Feiltolkning av reglene kostet et rederi dyrt.

I tillegg til ovennevnte viste en kontroll Fiskeridirektoratet foretok at det i fiske som ikke var direkte fiske etter blåkveite, var for høy bifangst av blåkveite. I et brev datert 9. mars som direktoratet sendte til rederiet, opplyses det følgende:

«Ved kontrollen kom det frem at «Nordal» fisket blåkveite i uke 23, der samme rederi allerede hadde startet direkte fiske med et annet fartøy, noe som er i strid med deltakerforskriften § 6. Tilsvarende kom det frem at fartøyet «Nordal» hadde ulovlig høyt innslag av bifangst.

Reder eide mer enn 50 prosent i begge fartøy

Fartøyene «Nordal» og «Stormen Senior» eies av Husøy Kystfiske AS. Senjen Invest AS eier 50,03 prosent av aksjene i Husøy Kystfiske AS og Senjen Invest AS eies igjen 100 prosent av Rolf Bjørnar Tøllefsen. Av dette følger at Rolf Bjørnar Tøllefsen eier mer enn 50 prosent av fartøyene «Nordal» og «Stormen Senior».

Sluttsedler fra Norges Råfisklag viste at «Stormen Senior» gjennomførte sju landinger med til sammen 12 546 kg blåkveite i perioden 18. mai til 1. juni Samlet fangst for «Stormen Senior» var 14 205 kg.

Tilsvarende kom det frem at «Nordal» fra samme rederi gjennomførte ti landinger med til sammen 5 765 kg blåkveite i perioden 27.5.2021 til 14.6.2021. Samlet fangst for «Nordal» var 48 765 kg i perioden.

Feiltolkning av regler kostet Husøy Kystfiske over en kvart million kroner i inndragning. Foto Gerolf Drebes, Shipspotting.com
Feiltolkning av regler kostet Husøy Kystfiske over en kvart million kroner i inndragning. Foto Gerolf Drebes, Shipspotting.com

«Stormen Senior» deltok i direkte fiske etter blåkveite, noe som ikke er omtvistet, og som også går frem av fangstdokumentene. Når det gjelder fartøyet «Nordal» går det frem at fartøyet hadde bifangst av blåkveite med 9,5 prosent i uke 21 og 10,66 prosent i uke 22.

«Nordal» landet 3 403 kilo blåkveite til en verdi av 77 487 kroner den 8.juni og 2 729 kilo til en verdi av 62 146 kroner den 10. juni. Målt i antall kilo og stipulert rund vekt, utgjorde blåkveiten 3 403 kilo av en samlet fangst på 11 630 kilo, eller 29,26 prosent den 8. juni Tilsvarende utgjorde blåkveite 2 729 kilo av samlet fangst på 7 201 kilo, eller 37,89 prosent den 10. juni.

De faktiske forhold er ikke bestridt av hverken rederiet eller skipper Vidar Tøllefsen. Ifølge Rolf Bjørnar Tøllefsen ble «Stormen Senior» utsatt for en hydraulikklekkasje 8.6 som førte til at fartøyet ble satt ut av drift.

Tolket landingsforskriften feil

Rederiet tolket landingsforskriften slik at det var rederiet som ble tildelt kvoten, og at rederiet måtte kunne benytte begge fartøy i fangsten så lenge tildelt kvote ikke ble oversteget. Dette særlig i en situasjon der et av fartøyene ble satt ut av drift grunnet havari.

Husøy Kystfiske AS ble i november forhåndsvarslet om administrativ inndragning med inntil kr 260 007. Rederiet svarte ikke på varselet, og 9. mars i år ble det gjort vedtak om administrativ inndragning på 260.000 kroner

Mest lest