Gå til innhold

Forskerne løser problemet med sprengt kolmulenot

Noen ganger kan det være så mye kolmule i en trålsekk at det sprenges. Dette har forskerne langt på vei funnet en løsning på. Foto Dagfinn Lilleng/Fiskeridirektorat
Noen ganger kan det være så mye kolmule i en trålsekk at det sprenges. Dette har forskerne langt på vei funnet en løsning på. Foto Dagfinn Lilleng/Fiskeridirektorat

Når kolmuletrålere fanger flere hundre tonn kolmule per trålhal, kan det bli for mye fisk og trålen revner. En åpning i bunnen kan løse problemet.

Rapporten peker på løsninger som kan hindre at kolmuletrålen sprenges på grunn av for mye fisk. Faksimile
Rapporten peker på løsninger som kan hindre at kolmuletrålen sprenges på grunn av for mye fisk. Faksimile

Kolmule er en liten torskefisk som fiskes i stor grad vest for De britiske øyer. Men fiskerne har et problem med stimfisken.

Det fiskes normalt flere hundre tonn kolmule per trålhal, og blir det for mye fisk kan trålsekkene revne, eller sprenges som det kalles..

– I tillegg utvider svømmeblæren til kolmulen seg når fisken løftes mot overflaten fra flere hundre meters dyp. Det gjør at trålsekkene stiger opp til overflaten som en torpedo, sier havforsker Olafur Ingolfsson i en artikkel publisert av Havforskningsinstituttet.

Har kanskje funnet en løsning

Nå har HI-forskere kanskje funnet en løsning på problemet. De begynte med å animere oppstigningen til en trålsekk etter at den har fanget fisk. Ved hjelp av 10-15 dybdemålere i trålene til fem fiskefartøyer, fikk de informasjon om hvordan trålsekkene med kolmule beveger seg under vann.

– Vi ønsket å se formen på trålen under overflaten. Vi var mest interesserte i den siste fasen, altså oppstigningen, sier Ingolfsson.

Han og kollegaene så at når trålsekken nærmer seg overflaten, øker hastigheten og den kommer opp nesten vertikalt. Med den kunnskapen begynte forskerne å teste ut ulike løsninger.

Testet flere ulike løsninger

 – Vi måtte finne en måte å være mer treffsikre på fangstmengden, sånn at vi unngår sprengning, sier Ingolfsson. Under et tokt i 2021 prøvde de tre-fire ulike løsninger med store åpninger fremst i sekken for å slippe ut overflødig fisk.

Utfordringen er å finne en løsning der fiskerne ikke mister fisk før sekken er fylt opp.

– Nå tror jeg at vi har funnet en grei løsning. Kolmule søker i stor grad opp i trålen, så åpninger i bunnpanelet foran trålsekken gjør at vi mister lite fisk før sekken er full, sier forskeren. I mars når årets kolmulefiske foregår vest av de britiske øyer skal forskerne fortsette uttesting av ulike løsninger.

Mest lest