Årsregnskap

GOD EGENKAPITAL: Selskapet hadde en meget god egenkapitalandel ved årsslutt, på 48,3 %.
GOD EGENKAPITAL: Selskapet hadde en meget god egenkapitalandel ved årsslutt, på 48,3 %.

Stabilt fangstår for MS «Nordhavet»

Kystfiskefartøyet MS «Nordhavet» med stabilt fangstår.

Publisert

Kystfiskefartøyet MS «Nordhavet», med tilhold på Ibestad i Troms, hadde i fjor driftsinntekter på 53,9 millioner kroner. Det er omtrent samme resultat som året før.

Årsresultatet ble på 2,6 millioner kroner, som er drøye millionen bedre enn 2020. Årsaken var høyere samlet rentekostnader for rederiet i 2020 enn i 2021. Selskapet hadde en meget god egenkapitalandel ved årsslutt, på 48,3 %.

Nytt fartøy i 2019

Den kombinerte snurper og snurrevadbåten eies av Arvesen-rederiet, som også eier tråleren MS "Magne Arvesen". Fartøyet ble overlevert rederiet vinteren 2019, har en lengde på 43,15 meter og ble bygd ved Larsnes Mek.

MS «Nordhavet» har kvoter for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad, samt makrell og NVG-sild. De har også kvoter for fiske etter Nordsjø-sild, både i norsk og britisk sone.