"Argos Georgia" er ett av fartøyene som befinner seg midt i en betent fiskerikonflikt hvor Russland har klart å splitte EU og USA på den ene siden og Storbritannia på den andre.

Regjeringen mener lite i tannfiskkonflikten

Kystmagasinet kunne siste uke fortelle at det norske linerederiet Ervik Havfiske AS har kommet i en situasjon hvor de risikerer at USA innfører sanksjoner mot dem. Årsaken er uenighet mellom USA og Storbritannia om tolkningen av CCAMLR-avtalen.

Publisert Sist oppdatert

– Norge har ikke tatt en offisiell holdning til det ikke-regulerte kvotefisket etter tannfisk det her refereres til (område 48.3). Det har vært noe kontakt ved at Nærings- og fiskeridepartementet har besvart spørsmål fra rederiet, skriver seniorrådgiver Guri Solberg i Nærings- og Fiskeridepartementet til Kystmagasinet.

Russlands handling er «uheldig»

– Fartøyene som Ervik Havfiske har eierinteresser i, seiler under britisk flagg. Britiske myndigheter må kontaktes med hensyn til folkerettslige spørsmål av betydning for fartøy som seiler under britisk flagg og status for Storbritannias regulering, også hvordan britiskflaggede fartøy bør og skal forholde seg i den situasjonen som har oppstått, skriver Solberg.

Ifølge Solberg er det svært uheldig at Russland på fjorårets møte i Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR), blokkerte vedtak om tannfisk-kvoten for ett av underområdene som reguleres av CCAMLR. Dette ble gjort til tross for entydige råd fra CCAMLRs vitenskapskomité, hvor også Russland er medlem.m

Storbritannia regulerer på nasjonalt nivå

"Argos Georgia" fotografert i Port Nelson, New Zealand.

Som følge av at CCAMLR ikke kom til enighet om fiskeribestemmelser for denne sesongen, har Storbritannia besluttet å regulere fiskeriet for i år på nasjonalt grunnlag. Dette har ført til uenighet blant partene i CCAMLR om lovligheten av eventuell fiskeriaktivitet i området i år. Sakskomplekset reiser problemstillinger på flere nivåer, også bredere utenrikspolitiske spørsmål som har mange sider som skal ivaretas fra norsk side. Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet følger generelt tett med på spørsmål om fiske i det aktuelle området, blant annet gjennom kontakt med andre parter i CCAMLR.

Sammen med andre medlemmer i CCAMLR vil Norge ifølge Solberg arbeide for at situasjonen ikke skal skape alvorlige følger for CCAMLRs viktige arbeid for forvaltning av fiskeriressursene i havområdene rundt Antarktis.

Norge unngår å mene noe

I en epost senioradvokat Richard Bjerk ved Bergenskontoret til advokatfirmaet Wikborg Rein har sendt til Fiskeridepartementet 27. april, har han kopiert en epost som skal ha gått fra EU til EUs medlemmer. Der går det klart frem at EU mener at fiske etter patagonsk tannfisk ved Sør-Georgia vil være et brudd på bestemmelsene all den tid det ikke er vedtatt en kvoteavtale. Bjerk har også sendt en betenkning laget av et spansk advokatfirma. Den kommer med motsatt konklusjon.

Det kan virke som om ønsket er å få norske myndigheter til å ta et standpunkt i det som kan utvikle seg til en alvorlig situasjon for samarbeidet i CCAMLR. Ikke noe vil heller passe Russland bedre enn at felles internasjonal forvaltning av ressursene i Antarktis blir svekket. En situasjon hvor de enkelte land tar seg til rette, vil også kunne smitte og få konsekvenser i nordområdene.

Norge er allerede under press fra Russland i forbindelse med Svalbard. I tillegg er det sterke krefter som vil at Norge skal stoppe lossing av russisk fisk i norske havner.

Når Solberg opplyser at det ikke er noen offisiell norsk holdning til et britisk ikke kvoteregulert fiske etter patagonsk tannfisk, har det mest sannsynlig sin bakgrunn i at Norge er fanget i et fiskeripolitisk minefelt. Ved å ikke ha noen holdning slipper Norge konflikt med partene, enn så lenge.