"EDNA SYNNØVE": Kystnotbåten "Edna Synnøve" fikk angolansk flagg i sommer.

Flere og flere norske fiskefartøy til Angola

De siste årene har en rekke norske pelagiske fiskefartøy blitt solgt til rederier som fisker utenfor Angola. Det siste fartøyet som har fått angolansk flagg er «Edna Synnøve».

Publisert Sist oppdatert

Det er nå en rekke tidligere norske fiskefartøy som nå fisker konsumfisk og råstoff til fiskemelfabrikker. I havnebyen Twomba er det bygget en rekke fryserier og fiskemelfabrikker. Noe er bygget med støtte fra EU, mens det meste er bygget med kapital fra Sør-Afrika og Namibia.

«Liafjell» har fisket lenge i Angola

VETERAN: "Liafjell" har fisket lengst i Angola.

Ett annet fartøy som fisker i samme område utenfor Twomba i Angola er «Ocean Fresh». Dette fartøyet ble bygget ved Tjörnvarvet i Sverige i 2002. Fartøyet som har en lengde på 27,43 meter og bredde på 8,70 meter hadde da navnet «Fjelldur», før det ble solgt flere ganger til det i desember 20011 og fikk navnet «Liafjell» og Liafjell AS, en del av Liegruppen AS på Straume på Sotra.

«Liafjell» ble solgt videre like etterpå og ble flagget til Angola i 2012. Navnet «Ocean Fresh» fikk fartøyet i 2019.

«Edna Synnøve» ble angolansk i sommer

Det siste pelagiske fartøyet som har begynt å fiske utenfor Tombwa i Angola er «Edna Synnøve». Fartøyet som ble bygget som «Kingsholm» har en lengde på 23,99meter og bredde på 7,80 meter. Navnet «Edna Synnøve» fikk kystnotbåten i 2014 da Espen Nilsen AS i Dyrvik i Trøndelag kjøpte fartøyet. «Edna Synnøve ble solgt videre til Frøya Kystfiske ble eiere av fartøyet i 2018, etter å ha skiftet eierskap et par ganger i forbindelse med kvotehandel.

Rederiet kjøpte tilbake en annen Afrikabåt

KJØPTE AFRIKABÅT: ""Africa Viking" er nå norsk og avløser "Edna Synnøve" som i sommer ble angolansk. Her ved kai i Las Palmas.

I juli år ble «Edna Synnøve» solgt og seilte så til Angola. Frøya Kystfiske har som Kystmagasinet skriver i en annen artikkel kjøpt fartøyet «Africa Viking» (ex.Atløy Viking). Dette er et eldre fartøy bygget i 1984, som rederiet overtok i fjor vår. Det har fisket utenfor Nord-Afrika og er nå under ombygging i Klaipeda. Det ble rundt 2015 kjøpt av det latviske selskapet Gamma Volantis i Riga som også har driftet notbåten «Sea Pearl» (ex.Sulebas). Fartøyene ble brukt til fiske utenfor Mauretania, men har i lange perioder ligget i opplag og for salg i Las Palmas på Gran Canaria.

«Siglar» har vært angolansk i tre år

TRE ÅR I ANGOLA: "Siglar" har fisket i angolansk farvann i tre år.

I 2019 ble også notbåten «Siglar» solgt ut av Norge og fikk i oktober 2020 angolansk flagg og navnet «Yaweh». Dette pelagiske fartøyet ble bygget som ved Smedvik Mek Verksted i 1978. Det har en lengde på 52 meter og bredde på ti meter. Det ble solgt ut av Norge, hentet tilbake, solgt ut og til slutt flagget tilbake til Norge fra Cookøyene i Stillehavet i 2010. Deretter var fartøyet utleid til Kystvakten i en periode.. Det fikk navnet «Siglar» og var eid av austevollrederiet Maron frem til desember 2019.

«Kamøyfisk» ble angolansk i 2017

KAMØYFISK BLE ANGOLSK: For tre år siden ble "Kamøyfisk" angolansk.

«Kamøyfisk», bygget ved Aas Mek. Verkstad i 2000, med lengde 39,43 meter og bredde 9,20 meter er ett av de nyeste fartøyene som fisker utenfor Angola. Det ble slettet Norge i november 2017. Som de andre fartøyene fisker dette nå utenfor kysten av provinsene Benguela eller Twomba på i Angola. Dette fartøyet eies av African Selection Trust (AST).

Etter det Kystmagasinet erfarer har selskapet AST interesser i de fleste pelagiske fartøy som fisker her. I Twomba på Namibekysten driver selskapet to fiskemelfabrikker, ett stort fryseri for frysing av sardinella og hestmakrell for salg i Angola, samt to pakkerier/fryserier for eksport. De har også en hermetikkfabrikk som hermetiserer hestmakrell, makrell, sardinella og tuna.

Styrt fra Sør-Afrika og Namibia

Selv om AFS har adresse i Angolas hovedstad Luanda og Twomba på Namibekysten, er selskapet styrt av sørafrikanske og namibiske interesser. Europeiske selskaper har flere ganger vært engasjert i Angola, ofte etter å ha blitt fristet med gode kvoteavtaler. Men de fleste har avsluttet på grunn av problemer med korrupsjon. Agenter som har solgt inn kvoteavtaler på vegne av myndighetene har stått imellom og sørget for at deler av fangstverdier har tilfalt angolanske embetsmenn og politikere. Det har også vært norske rederier som har luktet på Angola, men de har trukket seg fra dette etter kort tid.

NORAD bygget mottak

NORAD var på 80- og 90-tallet engasjert i å bygge opp et fiskemottak for pelagisk fisk til konsum i Twomba. Fisken ble pumpet i land og oppbevart i RSW og så tørket for salg innenlands. Ifølge en tidligere leder i dette prosjektet ble det avsluttet på grunn av politisk ustabilitet og geriljavirksomhet. Det er nå mer stabile forhold i Angola og det regnes som trygt å operere innen fiskeri.