Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Skipsrevyen:

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

- Regjeringens politikk fører til høyere utslipp fra fiskeflåten

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) har i et skriftlig spørsmål til fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth stilt spørsmål om hun er enig i at fiskeflåten må kutte minst like mye i sine utslipp frem mot 2030 som andre næringer.

Publisert

Stortinget har gjennom Klimaloven vedtatt at innen 2030 skal norske klimagassutslipp kuttes med 55 prosent. Det betyr at utslippene i snitt må mer enn halveres de kommende seks årene. Det gjelder også fiskeflåten. 

I sitt spørsmål peker Hansson på at fiskeriene kanskje er den næringen i Norge som er mest sårbar for konsekvensene av global oppvarming. 

- Økosystemene i Norskehavet og Barentshavet er allerede i kraftig endring, med store forflytninger av arter og bestander, høyst sannsynlig forårsaket av klimaendringer. Hvordan denne utviklingen vil fortsette i de kommende tiår er uvisst, men den kan få store konsekvenser for fiskeriene. Det burde tilsi at akkurat denne næringen ville yte ekstra stor innsats for å kutte utslipp, skriver han.

Bli abonnent hos Kystmagasinet.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kystmagasinet.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kystmagasinet Komplett Kampanje

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 10 Utgivelser av Kystmagasinet
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

Kystmagasinet Komplett Kampanje Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 10 Utgivelser av Kystmagasinet
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

Kystmagasinet Komplett Digital

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

Kystmagasinet Komplett Digital Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

Kystmagasinet Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 1188,-

KJØP

Kystmagasinet Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 99,-

KJØP