Illustrasjonsfoto: Sigbjørn Larsen

Politiforslag møter kraftig motbør

Politimesteren i Finnmark vil begrense russiske sjøfolks mulighet til bevege seg fritt når de er i land i Finnmark. Nå møter det kraftig motbør fra LO og lokalpolitikere.

Publisert

Politimesteren i Finnmark foreslår å endre det geografiske området for landlov i Sør-Varanger kommune og Båtsfjord kommune, kunne NRK melde i februar.

Finnmark politidistrikt begrunner forslaget med at dagens sikkerhetspolitiske situasjon i Europa øker behovet for sikkerhet og kontrollvirksomhet.

Innskrenking av landlovsområdet er et tiltak i denne sammenhengen.

«I forslaget til innskrenkninger i landlovsretten er det tatt hensyn til sjøfolks behov for å kunne utføre sitt arbeid på og ved eget fartøy, mellom ulike fartøy og i havneområdet for øvrig. Det gis tilgang på matvarebutikk og apotek, mv. Utover dette anser vi det som agentenes ansvar å levere varer og tjenester til og fra fartøy», heter det i høringsforslaget til politimester Hætta.

Forslaget møter nå kraftig motbør fra LO i Sør-Varanger.

- I det foreslåtte området er det en rekke nødvendige tjenester som sjøfolket er avskåret fra å kunne oppsøke – både av velferdsmessig karakter og personlig egen interesse – slik som bank, konsulat, tannlege, kirke, bibliotek og basseng med mere, heter det i en uttalelse.

Lite egnet

LO mener området sjøfolket tilbys er lite egnet som rekreasjonsområde da området i all hovedsak er avsatt til industri og veiformål.

- Flere av våre medlemmer uttrykker stor bekymring for økende diskriminerende av russiske personer med lovlig og langvarig opphold i Norge. Flere er også norske statsborgere. Vi frykter at forslaget til Politimesteren vil skape grobunn for mer rasisme, mistenkeliggjøring, og diskriminering av personer med russisk språk og kulturbakgrunn, spesielt knyttet opp til håndhevelsen av Landloven, skriver de.

LO i Sør-Varanger skriver videre at forslagets begrunnelse og virkningen av dette slik essensen i begrunnelsen for forslaget er, er å undergrave hva en liberal og åpen rettsstat representerer.

- LO Sør-Varanger er av den oppfatning at tiltakets samfunnskonsekvenser dermed ikke kan forsvares. Tiltaket kan bli både negativt og betydelige for et lite grensesamfunn. Vi har en andel russiske innbyggere og en økende andel russisktalende innbyggere med annen nasjonal bakgrunn. Forlaget kan utløse et større kontrollbehov i Kirkenes sentrum og kan ramme de innbyggere, flyktninger eller tilreisende med legitime og lovlige oppholds rettigheter. Om Landloven skal være tillitsbasert med at man antar sjøfolkene ikke beveger seg utenfor sonen, er tiltaket like unødvendig inngripende og skaper kun en stigmatiserende effekt. Konsekvensene og forlaget strider mot vårt verdigrunnlag og er både polariserende og fordømmende.

Også kommunepolitikerne i Sør-Varanger er negative til forslaget fra politimesteren. Flertallet i kommunestyret ønsker at russiske sjøfolk fortsatt kan benytte seg av sosiale tilbud og ellers bevege seg fritt i sentrum.