Fra venstre: Robert Ervik, Hogne Bleie, Julie Trollebø Kvalheim og Renate Rimstad Bøe, Bent Gangsø og Kenneth Brandal.

Ervik Havfiske kjøper boet til Måløy Marine Ressurssenter

Kjøper konkursboet etter MMR og etablerer nytt forskingsselskap i Måløy.

Publisert Sist oppdatert

Det blir stiftet et nytt selskap, Ervik Marine Research AS (EMR), som ansetter de to forskerne som tidligere var i MMR, Julie Trollebø Kvalheim og Renate Rimstad Bøe.

– Vi er veldig glade for at vi kan fortsette å skape et miljø for marin forskning og utvikling, og at Ervik Havfiske ser nytten av å beholde og videreutvikle lokale kompetansearbeidsplasser, sier Bøe og Kvalheim i en pressemelding.

Hogne Bleie blir daglig leder/forskningsleder i det nye selskapet, som får lokalitet på Måløyterminalen.

Et viktig steg

Ervik Havfiske er ifølge pressemeldingen svært tilfreds med å styrke selskapet med kompetansen som nå kommer inn i gruppen.

– EMR vil tilføre Ervik Havfiske Gruppen ny kunnskap som skal kombinere industri og forskning med fokus på økologi og bærekraft. Det nye selskapet vil videreføre deler av virksomheten til tidligere MMR, og skal fortsatt selge forskningstjenester til marin industri, sier Robert Ervik, CEO i Ervik Havfiske AS.

Han ser dette som et viktig steg i gruppen sin bærekraftsatsing.

«Frøyanes» får marint laboratorium om bord

– Ervik sin flåte kan samle inn og få en unik samling av biologiske materiale fra store deler av Atlanterhavet, sier han, og forteller at båten «Frøyanes», som er under bygging, vil utrustes med et avansert marint laboratorium.

Også Kenneth Brandal, direktør for forretningsutvikling i Ervik Havfiske Holdning AS, ser dette som en god mulighet for selskapet.

– Ervik Havfiske er svært fornøgd med denne løsningen, da det er med på å sette nye standarder på produksjon av sjømat, sier han, og legger til:

– Å sikre seg et slikt forskerteam i nærmiljøet er ikke hverdagskost, og en mulighet som vi ikke kunne la gå fra oss.