Årsregnskap:

OVERSKUDD> Båtbygg AS har ikke levert negative tall siden 2004.
OVERSKUDD> Båtbygg AS har ikke levert negative tall siden 2004.

Båtbygg AS er rustet til nye utfordringer

Økt konkurranse både nasjonalt og internasjonalt har imidlertid påvirket til en nedgang i omsetningen på 5,5 millioner kroner.

Publisert

Båtbygg AS i Raudeberg, Vestland fylke, driver med reparasjon, vedlikehold, ombygging og utrustning av båter.

Verftsselskapet omsatte for 285,5 millioner kroner i 2021, en nedgang på 5,5 millioner fra 2020.

– Konkurransen i markedet for tilbydere av reparasjon/ombygginger er økende. Dette som følge av redusert nybyggaktivitet knyttet til offshore og en omstilling blant flere av selskapets konkurrenter, skriver selskapet i årsmeldingen.

Resultatbørs:

Tall i mill. kr20212020
Omsetning282,5288,0
Driftsresultat16,420,6
Driftsmargin %58,27,1
Resultat før skatt16,821,3
EK %58,954,2
Kilde: Brønnøysundregistrene

Selskapet hadde 48 ansatte per 31. desember 2021.

Godt fundament

– Selskapet har tilfredsstillende egenkapital og god finansiell struktur for å håndtere gjeldende aktivitetsrisiko. Selskapet har ikke lånefinansiering ut over kortsiktig gjeld knyttet til ordinær drift og selskapets varekretsløp. Dette gir et godt fundament for å håndtere svingninger i markedet og variasjoner i aktivitet, står det.

Årsresultatet før skatt ble på 16,8 millioner kroner i 2021, mot 21,3 millioner i 2020.

– Selskapet har en stabil og god kundeportefølje som etter styrets oppfatning bidrar til å holde nede selskapets kredittrisiko. Betalingsevnen oppfattes som god for selskapets kundemasse, og det etableres betalingsplaner for større oppdrag for å sikre seg mot vesentlige tap.

Konkurranse nasjonalt og internasjonalt

– Båtbygg møter konkurranse både mot nasjonale og internasjonale aktører. Dette resulterer i prispress mot utenlandske aktører. Men, selskapet har gode fasiliteter på anlegget som gir evne til hurtig omstilling og stor fleksibilitet, står det.

– Konkurranseevnen i selskapet vurderes derfor som god, med tilfredsstillende egenkapital og god finansiell struktur, er selskapet godt rustet til nye utfordringer.

Styret er likevel spent på utviklingen i 2022 gitt den pågående krigen i Ukraina og de konsekvensene dette kan få for prisøkning og leveringssituasjonen for råvarer også videre:

– Gitt selskapets vurdering av egen kreditt-, finansiell- og markedsrisiko er selskapet godt rustet for fremtiden.